Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/freebooksinfo/public_html/wp-content/themes/best-hotel/search.php on line 48
หนังสือคําศัพท์ภาษามลายู
Language: th
Pages: 240
Authors: Pinhok Languages
Categories: Language Arts & Disciplines
Type: BOOK - Published: 2019-08-23 - Publisher: Pinhok Languages via PublishDrive
หนังสือคําศัพท์เล่มนี้ประกอบด้วยคําและวลีภาษามลายูมากกว่า 3,000 รายการ ซึ่งจัดกลุ่มตามหัวข้อเพื่อช่วยให้คุณเลือกหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ก่อนได้ง่ายขึ้น ยิ่งกว่านั้น ครึ่งหลังของหนังสือประกอบด้วยดัชนีสองส่วนที่สามารถใช้เป็นพจนานุกรมพื้นฐานในการค้นหาคําได้ทั้งสองภาษา เมื่อรวมทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกันจึงทําให้หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้เรียนทุกระดับ วิธีใช้หนังสือคําศัพท์ภาษามลายูเล่มนี้ให้ได้ผล ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนก่อน? เราขอแนะนําให้คุณค่อย ๆ อ่านบทคํากริยา คําคุณศัพท์ และวลีในส่วนแรกของหนังสือก่อน ซึ่งจะทําให้คุณมีพื้นฐานที่ดีสําหรับการเรียนรู้ต่อไป และมีคําศัพท์ภาษามลายูเพียงพอสําหรับการสื่อสารขั้นพื้นฐาน พจนานุกรมในครึ่งหลังของหนังสือสามารถใช้เมื่อใดก็ตามที่จําเป็น เพื่อค้นหาคําที่คุณได้ยินคนพูดบ่อยๆ คําศัพท์ภาษามลายูที่คุณต้องการทราบคําแปล หรือเพียงเรียนรู้คําใหม่ ๆ ตามลําดับตัวอักษร ข้อสรุปชวนคิด: หนังสือคําศัพท์มีมานานหลายศตวรรษ เช่นเดียวกับหลายสิ่งที่มีอยู่มานานแล้ว สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นอะไรที่ไม่ทันสมัยมากนักและค่อนข้างน่าเบื่อ แต่ว่าเป็นสิ่งที่มักจะได้ผลดีมาก เมื่อรวมกับส่วนพจนานุกรมภาษามลายูพื้นฐาน หนังสือคําศัพท์ภาษามลายูเล่มนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่จะสนับสนุนคุณตลอดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเวลาที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ค้นหาคําและวลี
เรียนภาษามลายู - รวดเร็ว / ง่ายดาย / ประสิทธิภาพ
Language: th
Pages: 84
Authors: Pinhok Languages
Categories: Language Arts & Disciplines
Type: BOOK - Published: 2019-08-23 - Publisher: Pinhok Languages via PublishDrive
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยรายการคําศัพท์ซึ่งเป็นคําและวลีที่ใช้บ่อยที่สุด 2,000 คํา โดยเรียงตามความบ่อยที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจําวัน ตามกฎ 80/20 หนังสือคําศัพท์เล่มนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจว่าได้เรียนรู้คําศัพท์หลักที่สําคัญและโครงสร้างประโยคก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาการใช้ภาษามลายูได้อย่างรวดเร็วและมีแรงบันดาลใจอยู่เสมอ ใครควรซื้อหนังสือเล่มนี้? หนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับผู้เรียนภาษามลายูระดับเริ่มต้นและระดับกลางที่เป็นผู้ที่มีแรงจูงใจในการเรียนด้วยตนเองและกระตือรือร้นที่จะใช้เวลา 15 ถึง 20 นาทีต่อวันในการเรียนรู้คําศัพท์ โครงสร้างที่เรียบง่ายของหนังสือคําศัพท์เล่มนี้เป็นผลมาจากการนําสิ่งที่ไม่จําเป็นทั้งหมดออกไป เพื่อช่วยให้คุณได้มุ่งใช้ความพยายามในการเรียนรู้เฉพาะส่วนที่ช่วยให้คุณพัฒนาความก้าวหน้าด้านภาษาได้มากที่สุดในระยะเวลาสั้นที่สุด หากคุณยินดีที่จะใช้เวลาเรียนรู้วันละ 20 นาที หนังสือเล่มนี้จะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียวที่คุณสามารถทําได้หากคุณอยู่ในระดับเริ่มต้นหรือระดับกลาง คุณจะประหลาดใจกับความรวดเร็วในการพัฒนาภาษามลายูให้ก้าวหน้าได้ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์โดยการฝึกฝนทุกวัน ใครไม่ควรซื้อหนังสือเล่มนี้? หนังสือเล่มนี้ไม่เหมาะสําหรับคุณ หากคุณเป็นผู้เรียนภาษามลายูระดับสูง ในกรณีนี้ กรุณาไปที่เว็บไซต์ของเรา หรือค้นหาหนังสือคําศัพท์ภาษามลายูของเราที่มีคําศัพท์มากขึ้นและจัดกลุ่มตามหัวข้อ ซึ่งเหมาะสําหรับผู้เรียนระดับสูงที่ต้องการพัฒนาความสามารถทางภาษาเฉพาะด้าน นอกจากนี้ หากคุณกําลังมองหาหนังสือเรียนภาษามลายูแบบครบครันในเล่มเดียวที่จะแนะนําคุณเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการเรียนภาษามลายู หนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณกําลังมองหาอยู่ หนังสือเล่มนี้มีเพียงคําศัพท์เท่านั้น และเราคาดหวังให้ผู้ซื้อเรียนรู้ภาษาในด้านอื่นๆ เช่น ไวยากรณ์และการออกเสียงจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือผ่านหลักสูตรสอนภาษา จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือมุ่งเน้นที่การเรียนรู้คําศัพท์หลักที่สําคัญอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงจะไม่มีข้อมูลที่หลายคนอาจคาดหวังจากหนังสือเรียนภาษาแบบเดิมๆ โปรดตระหนักถึงข้อนี้หากคุณต้องการซื้อหนังสือนี้ วิธีใช้หนังสือเล่มนี้ให้ได้ผล หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับใช้ฝึกภาษาเป็นประจําทุกวัน เพื่อทบทวนคําศัพท์ในหน้าต่าง ๆ ในแต่ละครั้ง โดยแบ่งคําศัพท์ออกเป็น 50 หมวด ซึ่งจะช่วยให้คุณฝึกฝนพัฒนาไปทีละขั้นจนจบทั้งเล่ม สมมติว่าขณะนี้คุณกําลังทบทวนคําศัพท์ที่ 101 ถึง 200 เมื่อคุณรู้จักคําศัพท์ที่ 101 ถึง 150 ดีแล้ว คุณสามารถเริ่มเรียนรู้คําศัพท์ที่ 201 ถึง 250 และในวันถัดไปข้ามคําที่ 101 - 150 และทบทวนคําศัพท์ที่ 151 ถึง 250 ต่อ ด้วยวิธีนี้ ทีละขั้นตอน คุณจะค่อย ๆ ฝึกฝนพัฒนาไปจนจบเล่ม และทักษะภาษามลายูของคุณจะก้าวหน้าไปทีละขั้นในแต่ละหน้าที่คุณเรียนรู้
สกุลไทย
Language: th
Pages:
Authors: Pinhok Languages
Categories: Women's periodicals, Thai
Type: BOOK - Published: 2008-08 - Publisher:
Books about สกุลไทย
หนังสือคําศัพท์ภาษาเวียดนาม
Language: th
Pages: 240
Authors: Pinhok Languages
Categories: Foreign Language Study
Type: BOOK - Published: 2019-08-23 - Publisher: Pinhok Languages via PublishDrive
หนังสือคําศัพท์เล่มนี้ประกอบด้วยคําและวลีภาษาเวียดนามมากกว่า 3,000 รายการ ซึ่งจัดกลุ่มตามหัวข้อเพื่อช่วยให้คุณเลือกหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ก่อนได้ง่ายขึ้น ยิ่งกว่านั้น ครึ่งหลังของหนังสือประกอบด้วยดัชนีสองส่วนที่สามารถใช้เป็นพจนานุกรมพื้นฐานในการค้นหาคําได้ทั้งสองภาษา เมื่อรวมทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกันจึงทําให้หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้เรียนทุกระดับ วิธีใช้หนังสือคําศัพท์ภาษาเวียดนามเล่มนี้ให้ได้ผล ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนก่อน? เราขอแนะนําให้คุณค่อย ๆ อ่านบทคํากริยา คําคุณศัพท์ และวลีในส่วนแรกของหนังสือก่อน ซึ่งจะทําให้คุณมีพื้นฐานที่ดีสําหรับการเรียนรู้ต่อไป และมีคําศัพท์ภาษาเวียดนามเพียงพอสําหรับการสื่อสารขั้นพื้นฐาน พจนานุกรมในครึ่งหลังของหนังสือสามารถใช้เมื่อใดก็ตามที่จําเป็น เพื่อค้นหาคําที่คุณได้ยินคนพูดบ่อยๆ คําศัพท์ภาษาเวียดนามที่คุณต้องการทราบคําแปล หรือเพียงเรียนรู้คําใหม่ ๆ ตามลําดับตัวอักษร ข้อสรุปชวนคิด: หนังสือคําศัพท์มีมานานหลายศตวรรษ เช่นเดียวกับหลายสิ่งที่มีอยู่มานานแล้ว สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นอะไรที่ไม่ทันสมัยมากนักและค่อนข้างน่าเบื่อ แต่ว่าเป็นสิ่งที่มักจะได้ผลดีมาก เมื่อรวมกับส่วนพจนานุกรมภาษาเวียดนามพื้นฐาน หนังสือคําศัพท์ภาษาเวียดนามเล่มนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่จะสนับสนุนคุณตลอดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเวลาที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ค้นหาคําและวลี
ภาษามลายูถิ่นในประเทศไทย
Language: th
Pages: 70
Authors: ʻAmō̜n Thawīsak
Categories: Malay language
Type: BOOK - Published: 1987 - Publisher:
Books about ภาษามลายูถิ่นในประเทศไทย
ภูมิศาสตร์คําศัพท์ภาษาไทยถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์
Language: th
Pages: 206
Authors: Somsonge Burusphat
Categories: Linguistic geography
Type: BOOK - Published: 1992 - Publisher:
Books about ภูมิศาสตร์คําศัพท์ภาษาไทยถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดภูเก็ต
Language: th
Pages: 30
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกที่ปรากฏในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
Language: th
Pages: 278
Authors: Rattiya Saleh
Categories: Buddhism
Type: BOOK - Published: 2001 - Publisher:
On the cultural interaction between Muslims and Buddhists in the deep south of Thailand.
หนังสือคําศัพท์ภาษาอิตาลี
Language: th
Pages: 240
Authors: Pinhok Languages
Categories: Foreign Language Study
Type: BOOK - Published: 2019-08-23 - Publisher: Pinhok Languages via PublishDrive
หนังสือคําศัพท์เล่มนี้ประกอบด้วยคําและวลีภาษาอิตาลีมากกว่า 3,000 รายการ ซึ่งจัดกลุ่มตามหัวข้อเพื่อช่วยให้คุณเลือกหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ก่อนได้ง่ายขึ้น ยิ่งกว่านั้น ครึ่งหลังของหนังสือประกอบด้วยดัชนีสองส่วนที่สามารถใช้เป็นพจนานุกรมพื้นฐานในการค้นหาคําได้ทั้งสองภาษา เมื่อรวมทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกันจึงทําให้หนังสือเล่มนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้เรียนทุกระดับ วิธีใช้หนังสือคําศัพท์ภาษาอิตาลีเล่มนี้ให้ได้ผล ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนก่อน? เราขอแนะนําให้คุณค่อย ๆ อ่านบทคํากริยา คําคุณศัพท์ และวลีในส่วนแรกของหนังสือก่อน ซึ่งจะทําให้คุณมีพื้นฐานที่ดีสําหรับการเรียนรู้ต่อไป และมีคําศัพท์ภาษาอิตาลีเพียงพอสําหรับการสื่อสารขั้นพื้นฐาน พจนานุกรมในครึ่งหลังของหนังสือสามารถใช้เมื่อใดก็ตามที่จําเป็น เพื่อค้นหาคําที่คุณได้ยินคนพูดบ่อยๆ คําศัพท์ภาษาอิตาลีที่คุณต้องการทราบคําแปล หรือเพียงเรียนรู้คําใหม่ ๆ ตามลําดับตัวอักษร ข้อสรุปชวนคิด: หนังสือคําศัพท์มีมานานหลายศตวรรษ เช่นเดียวกับหลายสิ่งที่มีอยู่มานานแล้ว สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นอะไรที่ไม่ทันสมัยมากนักและค่อนข้างน่าเบื่อ แต่ว่าเป็นสิ่งที่มักจะได้ผลดีมาก เมื่อรวมกับส่วนพจนานุกรมภาษาอิตาลีพื้นฐาน หนังสือคําศัพท์ภาษาอิตาลีเล่มนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่จะสนับสนุนคุณตลอดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเวลาที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ค้นหาคําและวลี
วิทยาจารย์
Language: th
Pages:
Authors: Pinhok Languages
Categories: Education
Type: BOOK - Published: 2005 - Publisher:
Books about วิทยาจารย์