Anatomia Rewolucji Narodowej Boliwia W Xx Wieku


Anatomia Rewolucji Narodowej Boliwia W Xx Wieku
Author: MARCIN KULA
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN: 8323130582
Size: 71.22 MB
Format: PDF, Kindle
View: 6846
Get Books

Anatomia Rewolucji Narodowej Boliwia W Xx Wieku

eBook File: Anatomia-rewolucji-narodowej-boliwia-w-xx-wieku.PDF Book by MARCIN KULA, Anatomia Rewolucji Narodowej Boliwia W Xx Wieku Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Anatomia Rewolucji Narodowej Boliwia W Xx Wieku books, XX-wieczna Boliwia dostarcza ciekawych przykładów połączenia ruchu protestu społecznego oraz ruchu emancypacji narodowej. Kluczowym epizodem tego zjawiska była rewolucja 1952 r., która stała się osią prezentowanej książki. Jej społecznymi aktorami byli inteligenci, urzędnicy, indiańscy górnicy rud metali, indiańscy chłopi. Rewolucja stanowiła krok w kierunku modernizacji kraju, aczkolwiek nie przełamała problemu zacofania gospodarczego. Boliwia zastosowała wówczas receptę etatystyczną. Okazało się, że sama nacjonalizacja kopalń głównego bogactwa kraju, jakim była ruda cyny, nie wystarcza.


Anatomia rewolucji narodowej. Boliwia w XX wieku
Language: un
Pages: 396
Authors: MARCIN KULA
Categories:
Type: BOOK - Published: 2013-01 - Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
XX-wieczna Boliwia dostarcza ciekawych przykładów połączenia ruchu protestu społecznego oraz ruchu emancypacji narodowej. Kluczowym epizodem tego zjawiska była rewolucja 1952 r., która stała się osią prezentowanej książki. Jej społecznymi aktorami byli inteligenci, urzędnicy, indiańscy górnicy rud metali, indiańscy chłopi. Rewolucja stanowiła krok w kierunku modernizacji kraju, aczkolwiek nie przełamała problemu zacofania gospodarczego. Boliwia zastosowała wówczas receptę etatystyczną. Okazało się, że sama nacjonalizacja kopalń głównego bogactwa kraju, jakim była ruda cyny, nie wystarcza.
Boom kokainowy w Ameryce Łacińskiej
Language: pl
Pages: 224
Authors: Urszula Ługowska
Categories: Cocaine
Type: BOOK - Published: 2002 - Publisher:
Books about Boom kokainowy w Ameryce Łacińskiej
System międzyamerykański
Language: pl
Pages: 550
Authors: Wiesław Dobrzycki
Categories: Pan-Americanism
Type: BOOK - Published: 2002 - Publisher:
Books about System międzyamerykański
Books from Poland
Language: en
Pages: 302
Authors: Wiesław Dobrzycki
Categories: Pan-Americanism
Type: BOOK - Published: 2000 - Publisher:
Books about Books from Poland
Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego
Language: pl
Pages: 450
Authors: Tomasz Stryjek
Categories: Nationalism
Type: BOOK - Published: 2000 - Publisher:
Books about Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego
Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku
Language: pl
Pages: 319
Authors: Paweł Garncarczyk
Categories: Nationalism
Type: BOOK - Published: 2011 - Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Książka jest próbą całościowego spojrzenia na znaczenie wynalazku druku dla kultury muzycznej XVI wieku. Po zarysowaniu historii wczesnego drukarstwa muzycznego, jego podstaw technologicznych, finansowych i społecznych autor charakteryzuje kształtujący się wówczas rynek wydawnictw nutowych. Wskazuje na zależność zawartości i zewnętrznej postaci druków od warunków ekonomicznych, omawia przejawy rywalizacji między oficynami oraz przedstawia krąg protektorów edycji muzycznych. Typografia przyczyniła się do wzrostu alfabetyzacji muzycznej, umożliwiła unifikację europejskiego repertuaru, pogłębiając zarazem różnice między poszczególnymi gatunkami i stylami muzycznymi. Zapewniła długie trwanie niektórych typów twórczości, co nie wykluczało promowania w pierwszym rzędzie dzieł najnowszych i reagowania na bieżące wydarzenia religijne czy polityczne. Nowe medium wpłynęło nie tylko na obieg i funkcjonowanie repertuaru, ale także na świadomość twórców: ich poczucie autorstwa i indywidualności. Autor stawia tezę, że dzięki rewolucji druku poszerzył się społeczny i estetyczny horyzont kultury muzycznej, powstały nowe typy twórczości oraz zwiększył się krąg odbiorców zapisywanej muzyki. Proponuje powiązanie tych zjawisk z narodzinami nowożytności muzycznej, odnajdując niekiedy kontynuację zmian zapoczątkowanych w XVI wieku w kulturze współczesnej.
Supermarketyzacja
Language: pl
Pages: 204
Authors: Tomasz Szlendak
Categories: Commodity fetishism
Type: BOOK - Published: 2004 - Publisher:
Books about Supermarketyzacja
Zarządzanie w kulturze, tom 12
Language: pl
Pages: 350
Authors: Emil Orzechowski
Categories: Culture
Type: BOOK - Published: 2000 - Publisher: Wydawnictwo UJ
Books about Zarządzanie w kulturze, tom 12
Przewodnik bibliograficzny
Language: pl
Pages:
Authors: Emil Orzechowski
Categories: Poland
Type: BOOK - Published: 2000 - Publisher:
Books about Przewodnik bibliograficzny
Wizje kultury pokolenia wojennego
Language: pl
Pages: 358
Authors: Paweł Rodak
Categories: Poland
Type: BOOK - Published: 2000 - Publisher:
Books about Wizje kultury pokolenia wojennego