Cereyanlar


Cereyanlar
Author: Tanıl Bora
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750522176
Size: 70.37 MB
Format: PDF, ePub
View: 5581
Get Books

Cereyanlar

eBook File: Cereyanlar.PDF Book by Tanıl Bora, Cereyanlar Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Cereyanlar books, Cereyanlar, Türkiye’de siyasî ideolojilerin özelliklerini; birbirlerini etkileme ve birbirlerinden etkilenme süreçlerini; cereyanlar içindeki figürlerin ideolojik seyahatlerini; muarız bellediklerine dair kurguladıkları dili; ideolojileri popülerleştirme tekniklerini ve siyasî ideolojilerin gündelik hayatta nasıl karşımıza çıktıklarını ustalıkla işlenmiş bir biçimde gözler önüne seriyor. Tanıl Bora, “cereyanlar”ı şu başlıklar altında tartışıyor: Geç Osmanlı Zihniyet Dünyası, Batıcılık, Kemalizm, Milliyetçilik, Türkçülük ve Ülkücülük, Muhafazakârlık, İslâmcılık, Liberalizm, Sol, Feminizm ve Kürt Siyasal Hareketi. Sadece başı sonu belli metinlere değil, sözlere ve jestlere de bakıyor, “kimin söylediği”ne değil “ne söylediği”ne odaklanıyor. Böylece, siyasî düşünceleri sarmalayan ideolojik muhtevayı ve “iklim”i de ortaya koyuyor. Cereyanlar’ı bir siyasal düşünceler kitabı olmanın ötesine taşıyan ve Türkiye’nin düşünsel ethosunu anlamamızı sağlayan heyecanlı bir metin haline getiren de bu: Olayları anlatmak ve analiz etmekle yetinmeyip bunların arkasındaki düşünce oluşumlarını ele alması. Son derece zor bir işin altından başarıyla kalkan bu kitabı okurlarımıza sunmaktan kıvanç duyuyoruz.


Cereyanlar
Language: tr
Pages: 296
Authors: Tanıl Bora
Categories: Political Science
Type: BOOK - Published: 2016-06-21 - Publisher: İletişim Yayınları
Cereyanlar, Türkiye’de siyasî ideolojilerin özelliklerini; birbirlerini etkileme ve birbirlerinden etkilenme süreçlerini; cereyanlar içindeki figürlerin ideolojik seyahatlerini; muarız bellediklerine dair kurguladıkları dili; ideolojileri popülerleştirme tekniklerini ve siyasî ideolojilerin gündelik hayatta nasıl karşımıza çıktıklarını ustalıkla işlenmiş bir biçimde gözler önüne seriyor. Tanıl Bora, “cereyanlar”ı şu başlıklar altında tartışıyor: Geç Osmanlı Zihniyet Dünyası, Batıcılık, Kemalizm, Milliyetçilik, Türkçülük ve Ülkücülük, Muhafazakârlık, İslâmcılık, Liberalizm, Sol, Feminizm ve Kürt Siyasal Hareketi. Sadece başı sonu belli metinlere değil, sözlere ve jestlere de bakıyor, “kimin söylediği”ne değil “ne söylediği”ne odaklanıyor. Böylece, siyasî düşünceleri sarmalayan ideolojik muhtevayı ve “iklim”i de ortaya koyuyor. Cereyanlar’ı bir siyasal düşünceler kitabı olmanın ötesine taşıyan ve Türkiye’nin düşünsel ethosunu anlamamızı sağlayan heyecanlı bir metin haline getiren de bu: Olayları anlatmak ve analiz etmekle yetinmeyip bunların arkasındaki düşünce oluşumlarını ele alması. Son derece zor bir işin altından başarıyla kalkan bu kitabı okurlarımıza sunmaktan kıvanç duyuyoruz.
İslām dininden ayrılan cereyanlar
Language: tr
Pages: 38
Authors: Neda Armaner
Categories: Nur Cemaati
Type: BOOK - Published: 1964 - Publisher:
Books about İslām dininden ayrılan cereyanlar
Muasır Avrupa'da Siyasi ve İctimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar
Language: tr
Pages: 256
Authors: Yusuf Akçura
Categories: Philosophy
Type: BOOK - Published: 2016-02-28 - Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
20. yüzyıl Türk fikir hayatının en üretken kalemlerinden Yusuf Akçura; Muâsır Avrupa’da SIyâsî ve İctimâî Fikirler ve Fikrî Cereyanlar kitabında yalnızca Avrupa’nın değil, bütün dünyanın seyrini değiştiren fikir akımlarını ve o fikir akımlarının “millet”, “hürriyet”, “müsavat” [eşitlik], “adalet”, “emek” gibi o efsunlu kavramlarını tetkik ediyor. Yusuf Akçura; Türk tarihinin belki de en muhataralı, en sancılı döneminden yani “imparatorluk”tan “ulus-devlet”e geçilen yolda, en ufak bir panik emaresi göstermeden, Türk fikir ve toplum hayatını derinden etkileyen siyâsî ve toplumsal fikirleri, ilk ortaya çıktıkları andan o güne kadarki mevcut durumlarına varıncaya dek tartışıyor. Akçura, hiç şüphe yok ki, yeni yüzyılın “kitle” yüzyılı olacağını erken müşahede etmiş ve “kitle”leri harekete geçiren büyük fikir akımlarını mercek altına alarak, bunların yeni Türk devletinin varlığını sürdürmesinde ne gibi katkıları olabileceğini tahlil etmiştir. [ Ötüken Neşriyat ]
Ataç
Language: tr
Pages: 406
Authors: Nurullah Ataç
Categories: Turkish language
Type: BOOK - Published: 1962 - Publisher:
Books about Ataç
Atac̣ üzerine
Language: tr
Pages: 406
Authors: Hikmet Dizdaroğlu
Categories: Turkish language
Type: BOOK - Published: 1962 - Publisher:
Books about Atac̣ üzerine
Bayindirlik Isleri dergisi
Language: tr
Pages:
Authors: Turkey. Nafia Vekâleti
Categories: Turkish language
Type: BOOK - Published: 1949 - Publisher:
Books about Bayindirlik Isleri dergisi
Muasir Avrupada siyasi ve içtimai fikirler ve fikri cereyanlar
Language: fa
Pages: 94
Authors: Yusuf Akçura
Categories: Turkey
Type: BOOK - Published: 1923 - Publisher:
Books about Muasir Avrupada siyasi ve içtimai fikirler ve fikri cereyanlar
Ülkü
Language: tr
Pages:
Authors: Yusuf Akçura
Categories: Community centers
Type: BOOK - Published: 1940 - Publisher:
Books about Ülkü
Yayinlari
Language: tr
Pages:
Authors: İstanbul Üniversitesi. İktisat Fakültesi
Categories: Community centers
Type: BOOK - Published: 1958 - Publisher:
Books about Yayinlari
Islam Dininden Ayrılan Cereyanlar
Language: en
Pages: 112
Authors: İsmet Zeki Eyuboğlu
Categories: Islamic sects
Type: BOOK - Published: 1998 - Publisher:
Books about Islam Dininden Ayrılan Cereyanlar