Cereyanlar PDF Books

Download Cereyanlar PDF books. Access full book title Cereyanlar T Rkiyede Siyas Ideolojiler by Tanil Bora, the book also available in format PDF, EPUB, and Mobi Format, to read online books or download Cereyanlar full books, Click Get Books for free access, and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets.

Cereyanlar T Rkiyede Siyas Ideolojiler

Cereyanlar
Author: Tanil Bora
Publisher:
ISBN: 9789750521188
Size: 76.20 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6171
Get Books


Cereyanlar Türkiyede Siyas Ideolojiler
Language: tr
Pages: 926
Authors: Tanil Bora
Categories:
Type: BOOK - Published: 2000-01-01 - Publisher:
Books about Cereyanlar Türkiyede Siyas Ideolojiler
Cereyanlar
Language: tr
Pages: 296
Authors: Tanıl Bora
Categories: Political Science
Type: BOOK - Published: 2016-06-21 - Publisher: İletişim Yayınları
Cereyanlar, Türkiye’de siyasî ideolojilerin özelliklerini; birbirlerini etkileme ve birbirlerinden etkilenme süreçlerini; cereyanlar içindeki figürlerin ideolojik seyahatlerini; muarız bellediklerine dair kurguladıkları dili; ideolojileri popülerleştirme tekniklerini ve siyasî ideolojilerin gündelik hayatta nasıl karşımıza çıktıklarını ustalıkla işlenmiş bir biçimde gözler önüne seriyor. Tanıl Bora, “cereyanlar”ı şu başlıklar altında tartışıyor: Geç Osmanlı Zihniyet Dünyası, Batıcılık, Kemalizm, Milliyetçilik, Türkçülük ve Ülkücülük, Muhafazakârlık, İslâmcılık, Liberalizm, Sol, Feminizm ve Kürt Siyasal Hareketi. Sadece başı sonu belli metinlere değil, sözlere ve jestlere de bakıyor, “kimin söylediği”ne değil “ne söylediği”ne odaklanıyor. Böylece, siyasî düşünceleri sarmalayan ideolojik muhtevayı ve “iklim”i de ortaya koyuyor. Cereyanlar’ı bir siyasal düşünceler kitabı olmanın ötesine taşıyan ve Türkiye’nin düşünsel ethosunu anlamamızı sağlayan heyecanlı bir metin haline getiren de bu: Olayları anlatmak ve analiz etmekle yetinmeyip bunların arkasındaki düşünce oluşumlarını ele alması. Son derece zor bir işin altından başarıyla kalkan bu kitabı okurlarımıza sunmaktan kıvanç duyuyoruz.
İslām dininden ayrılan cereyanlar
Language: tr
Pages: 38
Authors: Neda Armaner
Categories: Nur Cemaati
Type: BOOK - Published: 1964 - Publisher:
Books about İslām dininden ayrılan cereyanlar
Muasır Avrupa'da Siyasi ve İctimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar
Language: tr
Pages: 256
Authors: Yusuf Akçura
Categories: Philosophy
Type: BOOK - Published: 2016-02-28 - Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
20. yüzyıl Türk fikir hayatının en üretken kalemlerinden Yusuf Akçura; Muâsır Avrupa’da SIyâsî ve İctimâî Fikirler ve Fikrî Cereyanlar kitabında yalnızca Avrupa’nın değil, bütün dünyanın seyrini değiştiren fikir akımlarını ve o fikir akımlarının “millet”, “hürriyet”, “müsavat” [eşitlik], “adalet”, “emek” gibi o efsunlu kavramlarını tetkik ediyor. Yusuf Akçura; Türk tarihinin belki de en muhataralı, en sancılı döneminden yani “imparatorluk”tan “ulus-devlet”e geçilen yolda, en ufak bir panik emaresi göstermeden, Türk fikir ve toplum hayatını derinden etkileyen siyâsî ve toplumsal fikirleri, ilk ortaya çıktıkları andan o güne kadarki mevcut durumlarına varıncaya dek tartışıyor. Akçura, hiç şüphe yok ki, yeni yüzyılın “kitle” yüzyılı olacağını erken müşahede etmiş ve “kitle”leri harekete geçiren büyük fikir akımlarını mercek altına alarak, bunların yeni Türk devletinin varlığını sürdürmesinde ne gibi katkıları olabileceğini tahlil etmiştir. [ Ötüken Neşriyat ]
Türkiye'ye yönelik batı kökenli dinî cereyanlar
Language: tr
Pages: 336
Authors: Mehmet Aydın
Categories: Christianity and other religions
Type: BOOK - Published: 2010 - Publisher:
Books about Türkiye'ye yönelik batı kökenli dinî cereyanlar
Türkistan'a dair bazı cereyanlar hakkında görüşlerimiz
Language: tr
Pages: 28
Authors: İstiklâlci
Categories: Asia, Central
Type: BOOK - Published: 1952 - Publisher:
Books about Türkistan'a dair bazı cereyanlar hakkında görüşlerimiz
Muasir Avrupada siyasi ve içtimai fikirler ve fikri cereyanlar
Language: tr
Pages: 94
Authors: Yusuf Akçura
Categories: Turkey
Type: BOOK - Published: 1923 - Publisher:
Books about Muasir Avrupada siyasi ve içtimai fikirler ve fikri cereyanlar
Muasir Avrupada Siyasi ve Ictimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar
Language: tr
Pages: 256
Authors: Yusuf Akcura
Categories: Turkey
Type: BOOK - Published: 2016-02-01 - Publisher:
Books about Muasir Avrupada Siyasi ve Ictimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar
Ataç
Language: tr
Pages: 406
Authors: Nurullah Ataç
Categories: Turkish language
Type: BOOK - Published: 1962 - Publisher:
Books about Ataç
Islam Dininden Ayrılan Cereyanlar
Language: tr
Pages: 112
Authors: İsmet Zeki Eyuboğlu
Categories: Islamic sects
Type: BOOK - Published: 1998 - Publisher:
Books about Islam Dininden Ayrılan Cereyanlar