Cereyanlar


Cereyanlar
Author: Tanıl Bora
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750522176
Size: 77.32 MB
Format: PDF, ePub
View: 3169
Get Books

Cereyanlar

eBook File: Cereyanlar.PDF Book by Tanıl Bora, Cereyanlar Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Cereyanlar books, Cereyanlar, Türkiye’de siyasî ideolojilerin özelliklerini; birbirlerini etkileme ve birbirlerinden etkilenme süreçlerini; cereyanlar içindeki figürlerin ideolojik seyahatlerini; muarız bellediklerine dair kurguladıkları dili; ideolojileri popülerleştirme tekniklerini ve siyasî ideolojilerin gündelik hayatta nasıl karşımıza çıktıklarını ustalıkla işlenmiş bir biçimde gözler önüne seriyor. Tanıl Bora, “cereyanlar”ı şu başlıklar altında tartışıyor: Geç Osmanlı Zihniyet Dünyası, Batıcılık, Kemalizm, Milliyetçilik, Türkçülük ve Ülkücülük, Muhafazakârlık, İslâmcılık, Liberalizm, Sol, Feminizm ve Kürt Siyasal Hareketi. Sadece başı sonu belli metinlere değil, sözlere ve jestlere de bakıyor, “kimin söylediği”ne değil “ne söylediği”ne odaklanıyor. Böylece, siyasî düşünceleri sarmalayan ideolojik muhtevayı ve “iklim”i de ortaya koyuyor. Cereyanlar’ı bir siyasal düşünceler kitabı olmanın ötesine taşıyan ve Türkiye’nin düşünsel ethosunu anlamamızı sağlayan heyecanlı bir metin haline getiren de bu: Olayları anlatmak ve analiz etmekle yetinmeyip bunların arkasındaki düşünce oluşumlarını ele alması. Son derece zor bir işin altından başarıyla kalkan bu kitabı okurlarımıza sunmaktan kıvanç duyuyoruz.


Cereyanlar
Language: tr
Pages: 296
Authors: Tanıl Bora
Categories: Political Science
Type: BOOK - Published: 2016-06-21 - Publisher: İletişim Yayınları
Cereyanlar, Türkiye’de siyasî ideolojilerin özelliklerini; birbirlerini etkileme ve birbirlerinden etkilenme süreçlerini; cereyanlar içindeki figürlerin ideolojik seyahatlerini; muarız bellediklerine dair kurguladıkları dili; ideolojileri popülerleştirme tekniklerini ve siyasî ideolojilerin gündelik hayatta nasıl karşımıza çıktıklarını ustalıkla işlenmiş bir biçimde gözler önüne seriyor. Tanıl Bora, “cereyanlar”ı şu başlıklar altında tartışıyor: Geç Osmanlı Zihniyet Dünyası,
Muasır Avrupa'da Siyasi ve İctimai Fikirler ve Fikri Cereyanlar
Language: tr
Pages: 256
Authors: Yusuf Akçura
Categories: Philosophy
Type: BOOK - Published: 2016-02-28 - Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
20. yüzyıl Türk fikir hayatının en üretken kalemlerinden Yusuf Akçura; Muâsır Avrupa’da SIyâsî ve İctimâî Fikirler ve Fikrî Cereyanlar kitabında yalnızca Avrupa’nın değil, bütün dünyanın seyrini değiştiren fikir akımlarını ve o fikir akımlarının “millet”, “hürriyet”, “müsavat” [eşitlik], “adalet”, “emek” gibi o efsunlu kavramlarını tetkik ediyor. Yusuf Akçura; Türk tarihinin belki
Muasir Avrupada siyasi ve içtimai fikirler ve fikri cereyanlar
Language: fa
Pages: 94
Authors: Yusuf Akçura
Categories: Turkey
Type: BOOK - Published: 1923 - Publisher:
Books about Muasir Avrupada siyasi ve içtimai fikirler ve fikri cereyanlar
Edebi mektepler ve edebi cereyanlar
Language: en
Pages: 112
Authors: Necdet Evliyagil
Categories: Turkey
Type: BOOK - Published: 1955 - Publisher:
Books about Edebi mektepler ve edebi cereyanlar
Türkistan'a dair bazı cereyanlar hakkında görüşlerimiz
Language: tr
Pages: 28
Authors: İstiklâlci
Categories: Asia, Central
Type: BOOK - Published: 1952 - Publisher:
Books about Türkistan'a dair bazı cereyanlar hakkında görüşlerimiz
Islam Dininden Ayrılan Cereyanlar
Language: en
Pages: 112
Authors: İsmet Zeki Eyuboğlu
Categories: Islamic sects
Type: BOOK - Published: 1998 - Publisher:
Books about Islam Dininden Ayrılan Cereyanlar
Türkiye'ye yönelik batı kökenli dinî cereyanlar
Language: tr
Pages: 336
Authors: Mehmet Aydın
Categories: Christianity and other religions
Type: BOOK - Published: 2010 - Publisher:
Books about Türkiye'ye yönelik batı kökenli dinî cereyanlar
Muasır Avrupa'da siyasi ve içtimai fikirler ve fikrı̂ cereyanlar
Language: tr
Pages: 94
Authors: Yusuf Akçura
Categories: Equality
Type: BOOK - Published: 1923 - Publisher:
Books about Muasır Avrupa'da siyasi ve içtimai fikirler ve fikrı̂ cereyanlar
Ataç
Language: tr
Pages: 406
Authors: Nurullah Ataç
Categories: Turkish language
Type: BOOK - Published: 1962 - Publisher:
Books about Ataç
Atac̣ üzerine
Language: tr
Pages: 406
Authors: Hikmet Dizdaroğlu
Categories: Turkish language
Type: BOOK - Published: 1962 - Publisher:
Books about Atac̣ üzerine