Das Kapital In Ifresi


Das Kapital In Sifresi
Author: Tarkan Özhan
Publisher: eKitap Projesi & Cheapest Books
ISBN: 6059654355
Size: 24.57 MB
Format: PDF, ePub
View: 3610
Get Books

Das Kapital In Ifresi

eBook File: Das-kapital-in-sifresi.PDF Book by Tarkan Özhan, Das Kapital In Ifresi Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Das Kapital In Ifresi books, Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu toplumların zenginliği, "muazzam bir meta birikimi" olarak kendini gösterir, bunun birimi tek bir metadır. Araştırmalarımızın, bu nedenle, metaın tahlili ile başlaması gerekir. Meta, her şeyden önce, bizim dışımızda bir nesnedir ve, taşıdığı özellikleriyle, şu ya da bu türden insan gereksinmelerini gideren bir şeydir. Bu gereksinmelerin niteliği, örneğin ister mideden, ister hayalden çıkmış olsun, bir şey değiştirmez. Burada nesnenin, bu gereksinmeleri, geçim aracı olarak doğrudan doğruya mı, yoksa üretim aracı olarak dolaylı yoldan mı, nasıl giderdiği de bizi ilgilendirmemektedir. Demir, kağıt vb. gibi her yararlı şeye, iki görüş açısından, nitelik ve nicelik açısından bakılabilir. Her yararlı şey, birçok özelliklerin bir bütünüdür ve bunun için çeşitli yönlerden yararlı olabilir. Şeylerin çeşitli kullanımlarını bulup ortaya çıkarmak tarihin işidir. Yararlı nesnelerin niceliğini ölçmek için toplumca benimsenen ölçüleri saptamak da böyledir. Bu ölçülerin farklı oluşunun nedeni, kısmen ölçülecek nesnelerin niteliklerinin farklı oluşu, kısmen de alışkanlıklardır. Bir şeyin yararlılığı, onu, bir kullanım-değeri haline getirir. Ama bu yararlılık, belirsiz bir şey değildir. Metaın fiziksel özellikleriyle sınırlı olduğu için, o, metadan ayrı bir varlığa sahip değildir. Demir olsun, buğday olsun ya da elmas olsun, bir meta, bu nedenle, maddi bir şey olduğu için, bir kullanım-değeridir, yararlı bir şeydir. Metaın bu özelliği, o metaın yararlı niteliklerinden yararlanmak için gerekli olan emek miktarına bağımlı değildir. Karl Marx, “Das Kapital’i bundan yaklaşık 150 yıl önce yazdı. Bugüne kadar üzerinde yüzlerce yorum yapılıp binlerce kitap yayınlandı. Peki ama, Karl Marx Das Kapital’de gerçekte neyi ve hangi sistemi anlatmaya çalışıyordu? Yahudilikle bağlantıları neydi? İddia edildiği gibi bazı büyük bankerlerle ve bizatihi Kapitalizmin kendisiyle bir ilişkisi var mıydı? Karl Marx’a ait olduğu iddia edilen ünlü yahudi banker ailesi, Rothschild ailesinden geliyor olduğunu iddia eden bir soy ağacı çizimi gerçekte var mıydı? Halihazırda “Komunizm“ ve paralelindeki “Marksizm” ve buna paralel olan “Sosyalizm”; tarihte Kapitalizm’e karşı bir karşı devrim hareketi olarak, bir Anti-Tez olarak, yine bu büyük bankerler ve tüm dünya genelinde ana kapital’i kontrol eden bu yahudi aileleri tarafından mı ortaya çıkartılmıştı ve Marx, bunun gerçekleşmesinde öncü bir rol mü oynamıştı? Bu eseri yazarken, Bundan sonraki üç dört yıl boyunca, büyük yapıtı bütünlüğü içinde beş altı kez üst üste okudum. Marx'ın başvurduğu geniş ekonomi literatürünün de içine daldım. Marx'a yöneltilen burjuva, akademik ve sosyal demokrat eleştirileri inceledim; Kautsky, Lenin, Hilferding, Luxemburg, Buharin ve başkalarının Das Kapital'e ilişkin geliştirdikleri yorumlarla da tanıştım. Başlangıç noktam olan şiir ve estetiği gerilerde bırakarak, tüm entellektüel tutkumu, ticari dolaşım, toprak rantı, tarımda sermayenin yoğunlaşması, kâr oranının düşmesi ve işçi sınıfının yoksullaşmasına ilişkin mali doktrinlere ve bu bahtsız bilimin diğer yönlerine yönelttim. Ricardo, Sismondi, Sombart, Böhm-Bawerk ve Keynes'in ilk zamanlarındaki çalışmalarından, tekrar ve tekrar Das Kapital'e döndüm ve bu sistemleri ve bilimsel uzantılarını bu eserde das kapital’e gore yeniden yorumladım. Tüm bu yorumlamalar ve bunlara ilişkin kafanızdaki pek çok soru işaretinin cevaplarını bu eserde bulacaksınız.. Kısaca Karl Marx [1818-1883] Karl Marx, 5 mayıs 1818 doğumlu filozof, siyaset bilimci ve devrimci karakter. Tam adıyla Karl Heinrich Marx, komünizmin fikri babası ve teorideki kurucusu kabul edilir. Fikirleri Lenin gibi birçok devrimciyi etkilemiştir. 14 mart 1883 tarihinde Londra'da ölmüştür. Karl Marx'ın herkesçe bilinen dev eseri 'Das Kapital'dir. Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı bu kitap, Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir. 2. ve 3. ciltler Marx'ın ölümünden sonra, dostu ve çalışma arkadaşı 'Friedrich Engels' tarafından notlarının düzenlenmesi sayesinde yayınlanabilmiştir. Karl Marx'ın diğer bazı eserleri: - 1844 Elyazmaları (1844) - Kutsal Aile (1845) - Feuerbach Üzerine Tezler (1845) - Alman İdeolojisi (1845-1846) - Felsefenin Sefaleti (1847) - Komünist Manifesto (1847-1848) - Ücretli Emek ve Sermaye (1848-1849) - Fransa'da Sınıf Savaşımları (1850) - Louis Bonaparte'in 18 Brumaire'i (1852) - Grundrisse (1857-1858) - Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (1859) - Artı-Değer Teorileri (1862-1863) - Fransa'da İç Savaş (1871) - Gotha Programı'nın Eleştirisi (1875)


Das Kapital'in Sifresi
Language: tr
Pages:
Authors: Tarkan Ozhan
Categories:
Type: BOOK - Published: - Publisher: Lulu.com
Books about Das Kapital'in Sifresi
Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Period
Language: en
Pages:
Authors: Tarkan Ozhan
Categories: Electronic journals
Type: BOOK - Published: 1990 - Publisher:
Books about Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Period
The Legacy of Islamic Antisemitism
Language: en
Pages: 766
Authors: Andrew G. Bostom
Categories: Religion
Type: BOOK - Published: 2008 - Publisher:
No Marketing Blurb
İstanbul Komünist Grubu’ndan (Aydınlık Çevresi) Türkiye Komünist Partisi’ne 1919 - 1926 - 2. Cilt 1924-Mart 1926
Language: tr
Pages: 331
Authors: Erden Akbulut, Mete Tunçay
Categories: Political Science
Type: BOOK - Published: 2013-02-13 - Publisher: artcivic
1924 başından Takrir-i Sükûn Kanununun ilânına, Mart 1925’e kadar uzanan dönemi ele aldığımız II. Cilt’te Aydınlık çevresinin siyasî yaklaşımı, teşkilât ve yayın faaliyeti, Komintern Doğu Seksiyonu ile ilişkileri ağırlıklı bir yer tutuyor. Haziran - Temmuz 1924’te toplanan Komintern V. Dünya Kongresi’ne gönderilen ve Şubat 1925’te toplanacak TKP Kongresi’nin programatik temelini
Macedonia-Zion, with indexes
Language: en
Pages:
Authors: James Hastings, John Alexander Selbie, John Chisholm Lambert
Categories: Bible
Type: BOOK - Published: 1922 - Publisher:
Books about Macedonia-Zion, with indexes
Quellen und Forschungen zur Geschichte der Juden in Deutsch-Österreich
Language: de
Pages:
Authors: James Hastings, John Alexander Selbie, John Chisholm Lambert
Categories: Bible
Type: BOOK - Published: 1917 - Publisher:
Books about Quellen und Forschungen zur Geschichte der Juden in Deutsch-Österreich
The Trial of Jesus
Language: en
Pages: 335
Authors: Giovanni Rosadi
Categories: Bible
Type: BOOK - Published: 1905 - Publisher:
Books about The Trial of Jesus
Felsefe ansiklopedisi
Language: tr
Pages:
Authors: Orhan Hançerlioğlu
Categories: Philosophy
Type: BOOK - Published: 1979 - Publisher:
Books about Felsefe ansiklopedisi
Slovenski biografski leksikon
Language: sl
Pages:
Authors: Orhan Hançerlioğlu
Categories: Slovenes
Type: BOOK - Published: 1971 - Publisher:
Books about Slovenski biografski leksikon
Enciclopedia Judaica Castellana
Language: en
Pages:
Authors: Orhan Hançerlioğlu
Categories: Jews
Type: BOOK - Published: 1948 - Publisher:
Books about Enciclopedia Judaica Castellana