Eski Yunan Ve Roma Tarihine Giri


Eski Yunan Ve Roma Tarihine Giris
Author: Oğuz Tekin
Publisher: İletişim Yayınları
ISBN: 9750513010
Size: 39.18 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5773
Get Books

Eski Yunan Ve Roma Tarihine Giri

eBook File: Eski-yunan-ve-roma-tarihine-giris.PDF Book by Oğuz Tekin , Eski Yunan Ve Roma Tarihine Giri Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Eski Yunan Ve Roma Tarihine Giri books, Eski Yunan ve Roma dünyası; siyaset, hukuk, askerlik, mimarlık, sanat, düşünce ve tarih yazıcılığı alanlarında günümüz Batı uygarlığı üzerinde çok önemli etkiler bırakmıştır. Batı dünyası –Girit’teki Minos uygarlığı ve Yunanistan’daki Miken uygarlığını da kapsayacak şekilde– Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının bıraktığı miras üzerine kurulmuştur. Bu kitapta yaklaşık 3500 yıllık bir dönemin tarihi ele alınmaktadır. “Polis” denen kent-devletlerinin kurulmaya başlaması, kolonizasyon, doğa filozofları, demokrasi ve demokratik yönetim biçiminin ortaya çıkışı, Herodotos ve Thukydides ile tarihçiliğin gelişimi, edebiyat, felsefe, Sokrates’in idamı, Büyük İskender ve Hellenistik krallıklar, Roma’da krallık, Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemleri, sınıf mücadeleleri, Hannibal ve Kartaca Savaşları, “Roma Mucizesi”, İç Savaş ve Caesar, Augustus ve Roma Barışı, çok tanrılı dinden Hıristiyanlığa geçiş, imparatorluğun ikiye bölünmesi ve Batı Roma’nın yıkılması gibi Antik Çağ tarihine damgasını vuran olaylar ve kişiler Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş’te ayrıntılı bir şekilde sunuluyor.


Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş
Language: tr
Pages: 349
Authors: Oğuz Tekin
Categories:
Type: BOOK - Published: 2016-07-20 - Publisher: İletişim Yayınları
Eski Yunan ve Roma dünyası; siyaset, hukuk, askerlik, mimarlık, sanat, düşünce ve tarih yazıcılığı alanlarında günümüz Batı uygarlığı üzerinde çok önemli etkiler bırakmıştır. Batı dünyası –Girit’teki Minos uygarlığı ve Yunanistan’daki Miken uygarlığını da kapsayacak şekilde– Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının bıraktığı miras üzerine kurulmuştur. Bu kitapta yaklaşık 3500 yıllık bir
Dünya Uygarlıkları Tarihi
Language: tr
Pages:
Authors: Halil Ersin Avcı
Categories: History
Type: BOOK - Published: 2019-10-02 - Publisher: Halil Ersin AVCI
İnsanoğlu dünyaya ilk geldiği günden itibaren dünyayı değiştirmeye çalışmış, esasen dünyayı kendi rahat ve konforuna uygun hale getirmek için yaptıklarına da uygarlık denilmiştir. Modern bilimin ışığında artık insanoğlunun bu gezegenin yerlisi olmadığı, buraya başka bir yerden geldiği neredeyse kesindir. İlk insanlardan günümüze kadar insanoğlu, hızla çoğalarak, dünyayı kolonize etmiş geçen
Batı’da Siyasal Düşünceler
Language: tr
Pages:
Authors: Mehmet Ali Ağaoğulları
Categories: Philosophy
Type: BOOK - Published: 2020-01-13 - Publisher: İletişim Yayınları
Books about Batı’da Siyasal Düşünceler
Bolvadin Araştırmaları
Language: tr
Pages: 2870
Authors: Mustafa GÜLER, Cantürk KAYAHAN
Categories: Education
Type: BOOK - Published: 2018-12-29 - Publisher: Eğitim Yayınevi
Books about Bolvadin Araştırmaları
Kamu Yönetimi Ansiklopedisi Cilt II
Language: tr
Pages: 994
Authors: Yasemin MAMUR IŞIKÇI, Esmeray ALACADAĞLI, Emre AKÇAGÜNDÜZ
Categories: Social Science
Type: BOOK - Published: 2020-10-28 - Publisher: Astana Yayınları
Modern toplum hayatında devlet tarafından üretilen hizmetler olmadan günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak pek mümkün görünmemektedir. Kamu yönetimi, bu kamusal hizmetlerin üretilip vatandaşlara ulaştırılmasında önemli bir vazife görmektedir. Nüfusun artması, toplumsal ve siyasal yapının değişmesi, teknolojinin ilerlemesi gibi bir çok sebep, kamu hizmetlerine olan taleplerin çeşitlenmesine ve artmasına sebep olmuştur. Bu taleplere
Tarih incelemeleri dergisi
Language: tr
Pages:
Authors: Yasemin MAMUR IŞIKÇI, Esmeray ALACADAĞLI, Emre AKÇAGÜNDÜZ
Categories: History
Type: BOOK - Published: 2011 - Publisher:
Books about Tarih incelemeleri dergisi
Toplumsal tarih
Language: tr
Pages:
Authors: Yasemin MAMUR IŞIKÇI, Esmeray ALACADAĞLI, Emre AKÇAGÜNDÜZ
Categories: History
Type: BOOK - Published: 2008 - Publisher:
Books about Toplumsal tarih
Doğu batı
Language: tr
Pages:
Authors: Yasemin MAMUR IŞIKÇI, Esmeray ALACADAĞLI, Emre AKÇAGÜNDÜZ
Categories: Culture
Type: BOOK - Published: 2009 - Publisher:
Books about Doğu batı
Eski Çağ'dan günümüze yönetim anlayışı ve kurumlar
Language: tr
Pages: 288
Authors: Yasemin MAMUR IŞIKÇI, Esmeray ALACADAĞLI, Emre AKÇAGÜNDÜZ
Categories: Byzantine Empire
Type: BOOK - Published: 2009 - Publisher:
Books about Eski Çağ'dan günümüze yönetim anlayışı ve kurumlar
Uluslararası İlişkiler Tarihi (Diplomasi Tarihi) 4.Kitap
Language: tr
Pages: 576
Authors: Kolektif
Categories: Political Science
Type: BOOK - Published: 2015-03-24 - Publisher: Evrensel Basım Yayın
Bugüne kadar yazılan diplomasi tarihleri arasındaki en önemli çalışmalardan biri SSCB Bilimler Akademisi'nden yirmiyi aşkın profesörle, Paris Üniversitesi'ne bağlı Collège de France ve Institut du Droit International üyesi üç profesörün kolektif çalışmasıyla ortaya çıkan Uluslararası İlişkiler Tarihi'dir. Bu büyük çalışmanın en önemli özelliği, ilk çağlardan modern çağlara diplomasinin tarihsel gelişimini