Finance V Glob Ln Ekonomice I Pen Ze A Platebn Styk


Finance V Globalni Ekonomice I Penize A Platebni Styk
Author: Jílek Josef
Publisher: Grada Publishing a.s.
ISBN: 8024738937
Size: 45.27 MB
Format: PDF, Docs
View: 5725
Get Books

Finance V Glob Ln Ekonomice I Pen Ze A Platebn Styk

eBook File: Finance-v-globalni-ekonomice-i-penize-a-platebni-styk.PDF Book by Jílek Josef, Finance V Glob Ln Ekonomice I Pen Ze A Platebn Styk Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Finance V Glob Ln Ekonomice I Pen Ze A Platebn Styk books, Kniha představuje jedinečné komplexní dílo v oblasti peněz a platebního styku v České republice i ve světě. Jsou zde shrnuty rozsáhlé praktické zkušenosti autora z působení v centrální bance a ze stáží v zahraničních finančních institucích a na zahraničních univerzitách. Autor nejprve objasňuje tvorbu a zánik peněz v obchodních bankách. Následují části o likviditě a skutečné funkci rezervních požadavků a scholastice peněžní báze a peněžních multiplikátorů. Uvádí strukturu rozvah obchodních a centrálních bank, pojištění vkladů, družstevní bankovnictví, vysvětluje švýcarské a islámské bankovnictví a vývoj názorů na podstatu peněz. Část věnovaná platebnímu styku popisuje bankovní platby, platební systémy a praxi platebního styku v řadě významných zemí.


Finance v globální ekonomice I: Peníze a platební styk
Language: cs
Pages: 664
Authors: Jílek Josef
Categories:
Type: BOOK - Published: 2013-10-16 - Publisher: Grada Publishing a.s.
Kniha představuje jedinečné komplexní dílo v oblasti peněz a platebního styku v České republice i ve světě. Jsou zde shrnuty rozsáhlé praktické zkušenosti autora z působení v centrální bance a ze stáží v zahraničních finančních institucích a na zahraničních univerzitách. Autor nejprve objasňuje tvorbu a zánik peněz v obchodních bankách.
Finance v globální ekonomice II: Měnová a kurzová politika
Language: cs
Pages: 560
Authors: Jílek Josef
Categories:
Type: BOOK - Published: 2013-10-16 - Publisher: Grada Publishing a.s.
Kniha představuje jedinečné komplexní dílo v oblasti měnové a kurzové politiky v České republice i ve světě. Jsou zde shrnuty rozsáhlé praktické zkušenosti autora z působní v centrální bance a ze stáží v zahraničních finančních institucích a na zahraničních univerzitách. Autor nejprve objasňuje nástroje měnové politiky, operační, zprostředkující a konečný
Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice
Language: cs
Pages: 856
Authors: Mejstřík, Michal, Pečená, Magda, Teplý, Petr
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2015-03-01 - Publisher: Charles University in Prague, Karolinum Press
Spolu s nastupujícími trendy v oblastech IT, digitalizace a cloud bankingu prochází globální bankovnictví v posledních letech dynamickým vývojem. Předkládaná publikace se snaží zájemce uvést do široké problematiky bankovnictví v teoretické i praktické rovině, a to s důrazem na Českou republiku a Evropskou unii. Jedná se o unikátní bilingvní česko-anglické