Globalni Izzivi In Regionalni Razvoj


Globalni Izzivi In Regionalni Razvoj
Author: Janez Nared
Publisher: Založba ZRC
ISBN: 9612548366
Size: 18.67 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1476
Get Books

Globalni Izzivi In Regionalni Razvoj

eBook File: Globalni-izzivi-in-regionalni-razvoj.PDF Book by Janez Nared, Globalni Izzivi In Regionalni Razvoj Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Globalni Izzivi In Regionalni Razvoj books, Razvoj Slovenije in njenih regij je zaradi naraščajoče vpetosti v globalne tokove vse bolj odvisen od globalnih izzivov, kot so podnebne in demografske spremembe, mednarodne migracije, gospodarska kriza ... Medijska izpostavljenost teh izzivov daje vtis o vsesplošnem poznavanju njihove problematike, kar lahko predstavlja težavo pri izvajanju razvojnih politik, zlati če politike med posameznimi ravnmi niso usklajene. Kot sta pokazali kar dve študiji, jasno prepoznanih mednarodno relevantnih procesov na regionalni in lokalni ravni ne znamo ustrezno vstaviti v razvojne koncepte. To je lahko na eni strani posledica prevelike abstraktnosti in preveč teoretskega pristopa k reševanju mednarodno relevantnih tem, ali na drugi strani ozkosti lokalnih in regionalnih deležnikov, ki obremenjeni z lokalnimi problemi ne znajo prepoznati globalno pomembnih procesov. V knjigi tako obravnavamo globalne izzive in njihovo vlogo v regionalnem razvoju, s čimer želimo prispevati k razpravi, s katero bo mogoče na strokovno podprtih temeljih izoblikovati medsebojno usklajene ter potrebam prilagojene razvojne ukrepe.


Globalni izzivi in regionalni razvoj
Language: sl
Pages: 177
Authors: Janez Nared, Katarina Polajnar Horvat, Nika Razpotnik Visković
Categories:
Type: BOOK - Published: 2015-08-03 - Publisher: Založba ZRC
Razvoj Slovenije in njenih regij je zaradi naraščajoče vpetosti v globalne tokove vse bolj odvisen od globalnih izzivov, kot so podnebne in demografske spremembe, mednarodne migracije, gospodarska kriza ... Medijska izpostavljenost teh izzivov daje vtis o vsesplošnem poznavanju njihove problematike, kar lahko predstavlja težavo pri izvajanju razvojnih politik, zlati če politike med posameznimi ravnmi niso usklajene. Kot sta pokazali kar dve študiji, jasno prepoznanih mednarodno relevantnih procesov na regionalni in lokalni ravni ne znamo ustrezno vstaviti v razvojne koncepte. To je lahko na eni strani posledica prevelike abstraktnosti in preveč teoretskega pristopa k reševanju mednarodno relevantnih tem, ali na drugi strani ozkosti lokalnih in regionalnih deležnikov, ki obremenjeni z lokalnimi problemi ne znajo prepoznati globalno pomembnih procesov. V knjigi tako obravnavamo globalne izzive in njihovo vlogo v regionalnem razvoju, s čimer želimo prispevati k razpravi, s katero bo mogoče na strokovno podprtih temeljih izoblikovati medsebojno usklajene ter potrebam prilagojene razvojne ukrepe.
Demografske spremembe in regionalni razvoj
Language: sl
Pages: 300
Authors: Janez Nared, Katarina Polajnar Horvat, Nika Razpotnik Visković
Categories: Social Science
Type: BOOK - Published: 2019-01-01 - Publisher: Založba ZRC
Na področju demografskega razvoja deli Slovenija usodo razvitejših evropskih držav: prebivalstvo je doseglo svoj zenit in se hitro stara, njegovo obnavljanje je odvisno od migracij, projekcije napovedujejo hitro zaostrovanje razmer s perečimi posledicami na številnih področjih. Demografske analize kažejo na nadaljevanje zgoščanja prebivalcev v osrednjeslovenski statistični regiji in ob večjem delu avtocestnega križa ter na upad števila prebivalcev v posameznih mestih in obsežnih obmejnih območjih. S tem se v prostorskem in strukturnem smislu uresničujejo napovedi izpred desetletij, ko so avtorji začeli opozarjati na demografsko ogroženost Slovenije in pričakovane prostorske posledice demografskih sprememb. Žal opozorila stroke niso naletela na plodna tla in posledice vse bolj trkajo na vrata. V monografiji ponovno obravnavamo problematiko razvoja obmejnih območij, problem staranja prebivalstva v mestih in na podeželju, vplive demografskih sprememb na gospodarstvo in zaposlovanje, problematiko oskrbe in zagotavljanja storitev splošnega pomena, več poglavij pa naslavlja posamezna območja Slovenije in njihove razvojne izzive, vezanje na demografske spremembe.
Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče
Language: sl
Pages: 200
Authors: Matija Zorn, Rok Ciglič, Blaž Komac, Jure Tičar
Categories: Social Science
Type: BOOK - Published: 2017-05-01 - Publisher: Založba ZRC
V knjigi je sedemnajst poglavij s področja naravnih nesreč. V poglavjih so opisana raziskovalna spoznanja ter primeri uporabe sodobnih tehnologij v primeru naravnih nesreč, s poudarkom na naravnih nesrečah v urbanem okolju. Knjiga vsebuje različne teme, kot so na primer potresi, poplave, snežni in zemeljski plazovi, vročinski valovi, mestni toplotni otok ter spletne aplikacije. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ The volume (‘Sustainable Urban Development and Natural Disasters’) contains seventeen chapters dealing with natural disasters. The chapters describe research findings and examples of the use of modern technologies in cases of natural disasters, with the focus on natural disasters in urban areas. The volume covers various topics such as earthquakes, floods, avalanches, landslides, heat waves, urban heat island, and web applications.
Prostor, regija, razvoj
Language: sl
Pages: 196
Authors: Damjan Kavaš, Janez Nared, Katarina Polajnar Horvat, Nika Razpotnik Visković
Categories: Social Science
Type: BOOK - Published: 2017-06-14 - Publisher: Založba ZRC
Knjiga odpira številna vprašanja, pomembna za izvajanje regionalne politike in zagotavljanje skladnega regionalnega in prostorskega razvoja. Pri tem raznolike vsebine, kot so spremljanje in vrednotenje, procesi na področju urbanega razvoja, stanje na stanovanjskem trgu, ustvarjalni ljudje, kreativna in kulturna industrija, upoštevanje naravnih posebnosti pri načrtovanju regionalnega in prostorskega razvoja, nakazujejo na razsežnost problematike in medsebojno prepletenost pojavov. Ne slepimo se, da so v knjigi skriti vsi odgovori na aktualna vprašanja, smo pa prepričani, da predstavlja pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju z rezultati analiz, novimi metodološkimi prijemi ali z nasveti, kako naj regionalna in prostorska politika delujeta v naprej. Prav tako posamezna poglavja nakazujejo, kako bi k trajnostnemu regionalnemu in prostorskemu razvoju lahko pristopili bolj celovito, upoštevaje vse vidike razvoja ter poznavajoč stanje in smernice. Za to so tovrstne raziskave potrebne tudi v bodoče, pri čemer je treba težiti k čim večji sistematičnosti raziskav, njihovemu medsebojnemu dopolnjevanju ter tudi njihovi praktični usmerjenosti.
Smart Service Engineering
Language: de
Pages: 331
Authors: Oliver Thomas, Markus Nüttgens, Michael Fellmann
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2016-11-21 - Publisher: Springer-Verlag
Dieser Sammelband stellt innovative Methoden, Konzepte und Werkzeuge zur Transformation klassischer Dienstleistungen zu sogenannten „Smart Services“ vor. Durch Digitalisierung, Individualisierung und Kundenzentrierung entstehen flexible und zukunftsweisende Modelle, die branchenübergreifend als Schlüssel zu erfolgreichen Dienstleistungsinnovationen zu nutzen sind. Zahlreiche Beispiele verdeutlichen die Leistungsfähigkeit und die praktische Umsetzbarkeit der Smart Services als wesentliche Komponente neuer Geschäftsmodelle.
Neue und alte Kriege
Language: de
Pages: 314
Authors: Mary Kaldor
Categories: Business & Economics
Type: BOOK - Published: 2007 - Publisher:
Books about Neue und alte Kriege
Geografski vestnik
Language: sl
Pages:
Authors: Mary Kaldor
Categories: Geography
Type: BOOK - Published: 2003 - Publisher:
Books about Geografski vestnik
Internet der Dienste
Language: de
Pages: 176
Authors: Lutz Heuser, Wolfgang Wahlster
Categories: Computers
Type: BOOK - Published: 2011-06-17 - Publisher: Springer-Verlag
Die Vereinfachung des Zugangs zu Informationen im Internet als Grundlagen für die Entwicklung neuer Dienstleistungen ist wesentliches Ziel des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie initiierten Forschungsprogramms THESEUS, welches von 2007 bis 2012 geplant ist. Am 14. September 2010 brachte acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften im Rahmen des Symposiums "Internet der Dienste" Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammen, die gemeinsam die Zwischenergebnisse des Forschungsprogramms sowie deren mögliche Umsetzung in innovative Anwendungen für den Standort Deutschland diskutierten. acatech möchte mit diesem Symposium deutlich machen, dass das Internet der Dienste und Dienstleistungen eine der zentralen Bestandteile des zukünftigen Internets sein wird.
Uradni list Republike Slovenije
Language: sl
Pages:
Authors: Slovenia
Categories: Gazettes
Type: BOOK - Published: 2001 - Publisher:
Books about Uradni list Republike Slovenije
Taschenbuch der Wasserversorgung
Language: de
Pages: 816
Authors: Johann Mutschmann, Fritz Stimmelmayr
Categories: Technology & Engineering
Type: BOOK - Published: 2013-08-13 - Publisher: Springer-Verlag
Ob Novellierung der Trinkwasserverordnung oder Darstellung des Membranverfahrens - dem derzeit aktuellsten Verfahren in der Wasseraufbereitung: Auch die 13. Auflage wird dem gerecht, was die Fachzeitschrift bbr Wasser und Rohrbau über die 12. Auflage geschrieben hat: "Verlag und Autoren legen ... wiederum ein umfassendes und übersichtliches Standardwerk vor, von hohem Nutzwert für alle diejenigen, die sich im Studium oder im Beruf mit Planung, Bau, Betrieb, Organisation und Verwaltung von Wasserversorgungsanlagen befassen". Die Themen werden in gewohnter Weise übersichtlich dargestellt. Die Kapitel sind aktualisiert, die nationale und internationale Normung sowie Gesetzgebung wurde berücksichtigt. Der "Mutschmann/Stimmelmayr" ist seit über 40 Jahren ein MUSS als Nachschlagewerk für den Praktiker und als Lehrbuch für das (Selbst-)Studium.