Karl Marxda Iktisadi Buyume PDF Books

Download Karl Marxda Iktisadi Buyume PDF books. Access full book title Karl Marxda Iktisadi B Y Me by Sencer Divitçioğlu, the book also available in format PDF, EPUB, and Mobi Format, to read online books or download Karl Marxda Iktisadi Buyume full books, Click Get Books for free access, and save it on your Kindle device, PC, phones or tablets.

Karl Marxda Iktisadi B Y Me

Karl Marxda Iktisadi Buyume
Author: Sencer Divitçioğlu
Publisher: Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık
ISBN: 605457924X
Size: 67.13 MB
Format: PDF
View: 1473
Get Books

Elinizdeki kitap yaklaşık altmış yıl önce yazıldı. Bu kadar eski bir kitabı tekrar yayınlamanın ne anlamı var diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun birkaç nedeni var. Fakat asıl nedeni Sencer DİVİTÇİOĞLU hocamızın yazdıklarının hala güncel olmasıdır. 2007/2008 yıllarında dünya ekonomisinin içine düştüğü kriz, başlangıçta finansal kriz olarak algılansa da, sorunun sadece buradan kaynaklanmadığı, krizin özellikle derinliğini artıran olgunun efektif talep yetersizliği olduğu kısa sürede fark edildi. Bu da egemen iktisadın (Neo klasik iktisat) dışındaki iktisat kuramları yeniden gündeme getirdi. J. M. Keynes’in, K. Marx’ın yazdıkları kitaplar, tekrar kitapçıların raflarında öne çıktı, akademisyenler artık okumamıza gerek yok diyerek, kitaplıklarının arka taraflarına ittikleri Genel Teori’yi, Kapital’i tekrar masalarının üzerine koydular.
Karl Marxda Iktisadi Büyüme
Language: tr
Pages: 128
Authors: Sencer Divitçioğlu
Categories: Education
Type: BOOK - Published: 2013-09 - Publisher: Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık
Elinizdeki kitap yaklaşık altmış yıl önce yazıldı. Bu kadar eski bir kitabı tekrar yayınlamanın ne anlamı var diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun birkaç nedeni var. Fakat asıl nedeni Sencer DİVİTÇİOĞLU hocamızın yazdıklarının hala güncel olmasıdır. 2007/2008 yıllarında dünya ekonomisinin içine düştüğü kriz, başlangıçta finansal kriz olarak algılansa da, sorunun sadece buradan kaynaklanmadığı, krizin özellikle derinliğini artıran olgunun efektif talep yetersizliği olduğu kısa sürede fark edildi. Bu da egemen iktisadın (Neo klasik iktisat) dışındaki iktisat kuramları yeniden gündeme getirdi. J. M. Keynes’in, K. Marx’ın yazdıkları kitaplar, tekrar kitapçıların raflarında öne çıktı, akademisyenler artık okumamıza gerek yok diyerek, kitaplıklarının arka taraflarına ittikleri Genel Teori’yi, Kapital’i tekrar masalarının üzerine koydular.
Ayri basim
Language: tr
Pages:
Authors: İstanbul Üniversitesi. İktisat Fakültesi
Categories: Industrial relations
Type: BOOK - Published: 1960 - Publisher:
Books about Ayri basim
Yayinlari
Language: tr
Pages:
Authors: İstanbul Üniversitesi. İktisat Fakültesi
Categories: Industrial relations
Type: BOOK - Published: 1967 - Publisher:
Books about Yayinlari
Başlıca iktisadî büyüme nazariyeleri
Language: tr
Pages: 91
Authors: Tuncer Bulutay
Categories: Economic development
Type: BOOK - Published: 1961 - Publisher:
Books about Başlıca iktisadî büyüme nazariyeleri
Türkiye ekonomisinde sermaye birikimi, verimlilik ve büyüme (1972-2003)
Language: tr
Pages: 165
Authors: Tuncer Bulutay
Categories: Capital movements
Type: BOOK - Published: 2005 - Publisher:
Books about Türkiye ekonomisinde sermaye birikimi, verimlilik ve büyüme (1972-2003)
Sermaye Bölüşüm Büyüme
Language: tr
Pages: 655
Authors: Yılmaz Akyüz
Categories: Education
Type: BOOK - Published: 2009-07-01 - Publisher: Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık
Sermaye, Bölüşüm ve Büyüme iktisadi düşüncenin üç ana okulunu; klasik, Keynesgil ve neoklasik iktisat akımlarını, sermaye (veya değer), bölüşüm ve büyüme sorunsalları üzerinde odaklanarak ve ilk kaynaklardan çağdaş yorumlara uzanan bir kapsam içinde inceliyor. Yılmaz Akyüz bu çalışmasıyla, bir sosyal bilim olarak iktisadı öğrenmek isteyen ve öğreten herkes için vazgeçilmez bir kaynak; içerik ve düzey bakımından dev bir yapıt ortaya koymuştur. Prof. Dr. Korkut Boratav AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Yılmaz Akyüz, uluslararası üne ulaşmış, çok güçlü bir iktisatçıdır. Türk İktisat yazınına büyük katkı getiren bu çok değerli kitabının üç temel niteliğini vurgulayacağım: Kitapta sermaye teorileri, bu yetenekli bilim adamı tarafından sorunların özüne inilerek, çözümleme yöntemi ön planda tutularak incelenmektedir. Makroekonomi ve büyüme konuları; üretim değeri, birikim ve bölüşüm sorunları çerçevesinde ele alınmaktadır. Kitap, bu konularda baskın çoğunluğu oluşturan ABD kaynaklarından farklı olarak, değerli alternatif yaklaşımları da (Marx, Kalecki, Kaldor Pasinetti, Sraffa, Robinson yaklaşımları gibi) kapsamaktadır. Prof. Dr. Tuncer Bulutay AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Sermaye Bölüşüm Büyüme, edebiyatta "nehir roman" adıyla tanınan türler gibi, bir "nehir eser"dir. Bu eserde büyüme ve bölüşüm sorunsalı salt bugünün kavşağında algıladığımız biçimiyle ele alınmamakta, bir tarihsel perspektife oturtularak sunulmaktadır. Böylece eser, bugünkü bilgilerimizin öncüllerini sergilemekle kalmamakta, köklü bir iktisadi
Iktisadi Kalkinma Ve Büyüme
Language: tr
Pages:
Authors: Yılmaz Akyüz
Categories: Education
Type: BOOK - Published: - Publisher: Anadolu Universitesi
Books about Iktisadi Kalkinma Ve Büyüme
Yeni Küresel Düzende Büyüme, Eşitsizlik ve Kapsayıcılık İlişkisi
Language: tr
Pages: 277
Authors: Dr. Müge MANGA, Dr. Orhan CENGİZ
Categories: Education
Type: BOOK - Published: 2020-12-28 - Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
Tarihsel süreçte ülkelerin gelişim süreci incelendiğinde, değişmeyen en temel hedeflerden birinin ekonomik büyümenin sağlanması ve sürdürülmesi olduğu görülmektedir. Ülke deneyimleri, büyüme konusunda ekonomi bilimi tarafından çözüm bulunması gereken birçok sorunun var olduğuna işaret etmektedir. Büyümeyle ilişkili olarak ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri gelir eşitsizliğidir. Gelir eşitsizliği, sadece az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkelerin değil gelişmiş ülkelerin de en temel sorunlarından birini teşkil etmektedir. 21. yüzyılın başlarından itibaren küresel eşitsizlikte azalma eğilimi gözlense de ülke içindeki eşitsizliklerin dünyanın birçok yerinde hâlâ yüksek seviyelerde olduğu görülmektedir. Gelir eşitsizliğinde ortaya çıkan bu trendin en temel kaynağının 1980’li yıllardan sonra yoğunluk kazanan küreselleşme olgusu olduğu hususunda bazı görüşler söz konusudur. Küreselleşme sürecinin gelir eşitsizliğini artırdığını ifade eden görüşler, dışa açıklığın toplumda dezavantajlı grupların aleyhine sonuçlara yol açmasıyla birlikte özellikle finansal küreselleşmenin, servet sahibi kesimlerin payını daha da artırdığını savunmaktadır. Küreselleşme savunucuları ise dışa açıklıkla beraber dezavantajlı grupların gelirlerini artırabilecekleri birçok fırsatın ortaya çıktığını ve böylelikle eşitsizliğin azaldığını ileri sürmektedir. 2000’lerden itibaren yeni küresel ekonomik düzende büyümenin, gelir eşitsizliğinin ve yoksulluğun azaltılması konusunda yeterli olmaması nedeniyle, kapsayıcı büyüme olarak adlandırılan yeni bir yaklaşımı ortaya çıkarmıştır. Eşitsizlik ve yoksulluğun azaltılması için eğitim, sağlık, istihdam, verimlilik, finansal kapsayıcılık, kurumsallık gibi birçok alanda politikaların geliştirilmesi gerektiği fikri
Türkiye ekonomisi
Language: tr
Pages: 613
Authors: Dr. Müge MANGA, Dr. Orhan CENGİZ
Categories: Economic development
Type: BOOK - Published: 2007 - Publisher:
Books about Türkiye ekonomisi
Dünya’da ve Türkiye’de Ekonomik kalkınma, küresel kalkınma odaklı sorunlar yeni model arayışlar
Language: tr
Pages: 461
Authors: Bakırtaş Tahsin
Categories: Ekonomik kalkınma
Type: BOOK - Published: 2014 - Publisher:
İÇİNDEKİLER1. EK0N0MİK KALKINMA OLGUSU: KÜRESEL BİR GÖRÜNÜM 11.1. DÜNYA'NIN EŞİTSİZ YAŞANTISI 11.2. KALKINMA VE EKONOMİ 91.3. KALKINMA KAVRAMINA BAKIŞ 121.4. EKONOMİK BÜYÜME VE GELİR FARKLILIKLARI 161.5. GENEL DEĞERLENDİRME 182. EKONOMİK KALKINMA GÖSTERGELERİ ODAĞINDA KALKINMA OLGUSU 192.1. ÜLKELERİN SINIFLANDIRILMASI 212.2. KALKINMANIN TEMEL GÖSTERGELERİ 252.3. İNSANİ GELİŞME ENDEKSİNİN HESAPLAMA YÖNTEMİ 292.4. ÇEVRE ÜLKELERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ 353. İKTİSADİ KALKINMA DÜŞÜNCESİ VE KURAMSAL YAKLAŞIMLARI 513.1. ZAMAN İÇİNDE KALKINMA DÜŞÜNCESİNİN DEĞİŞİMİ 523.2. KALKINMA TEORİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 573.2.1. Paul Rosenstein Rodan'ın "Büyük İtiş" Kuramı 583.2.2. Ragnar Nurkse'nin Ekonomik Kalkınma Kuramı Üzerine Etkisi ve Yoksulluk Kısır Döngüsü Yaklaşımı 633.2.3. Rostovv'un Ekonomik Kalkınma üzerindeki Etkisi ve TarihselBüyüme Aşamaları Kuramı 663.2.4. Arthur Levvis'in Kalkınma Düşüncesine Katkıları 733.2.5. Latin Amerika ve Yapısalcı Tezler 883.2.6. Bağımlılık ve Kalkınma üzerine Dünya Sistemi Perspektifi 934. ULUSAL KALKINMA MODELİNDEN KÜRESEL KALKINMA MODELİNE YÖNELİM.... 1114.1. BİRİNCİ KÜRESEL DALGADAN ULUSAL KALKINMACİLIĞA; ULUSALKALKINMACILIKTAN KÜRESELLEŞMEYE GEÇİŞ SÜRECİ 1114.2. ULUSAL KALKİNMACILIKTAN KÜRESEL KALKINMAYA: KÜRESELKAPİTALİZM -W.l. ROBİNSON YAKLAŞIMI- 1174.3. KÜRESEL KAPİTALİZMİN KURUMLARI 1264.3.1. IMF 1264.3.2. Dünya Bankası 1334.3.3. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 1364.3.4. Küresel Kapitalizm Kurumları Odaklı Kalkınma 1424.4. SERBEST TİCARET ODAKLI KALKINMA VE WASHİNGTON -POST WASHİNGTON UZLAŞILARI 1455. TEKNOLOJİK GELİŞME VE KALKINMA 1555.1. EKONOMİK BÜYÜME TEKNOLOJİ İLİŞKİSİNİN KURAMSAL ÇERÇEVESİ 1555.1.1. Kari Marks'ın Teknolojiye Bakışı 1575.1.2. Schumpeter'in Teknolojiye Bakışı ve Yaratıcı