Kranjska Knjiga


Kranjska Knjiga
Author: France Pibernik
Publisher:
ISBN:
Size: 31.76 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7628
Get Books

Kranjska Knjiga

eBook File: Kranjska-knjiga.PDF Book by France Pibernik, Kranjska Knjiga Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Kranjska Knjiga books,


Kranjska knjiga
Language: sl
Pages: 466
Authors: France Pibernik
Categories: Carniola (Slovenia)
Type: BOOK - Published: 2008 - Publisher:
Books about Kranjska knjiga
Turjaška knjiga listin 1
Language: de
Pages: 448
Authors: Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk
Categories: Europe, Central
Type: BOOK - Published: 2008-01-01 - Publisher: Založba ZRC
V Turjaški knjigi listin I (1218–1400) je objavljeno 277 listin iz zasebnih arhivov kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov), ki so jih v sklopu grajskega arhiva do leta 1942 hranili na gradu Turjak, danes pa so shranjene izven slovenskega ozemlja. Listine so objavljene v celoti, opremljene so s slovenskimi regesti, ob koncu pa sledijo še obsežno imensko kazalo in slike pečatov z listin. Pripravljena izdaja turjaških listin sega do leta 1400 in je prvi del serije, v kateri bodo v končni fazi objavljene vse, tudi novoveške turjaške listine. Slovensko zgodovinopisje bo z objavo turjaških listin pridobilo nepogrešljiv pripomoček za raziskovanje slovenske srednjeveške in novoveške zgodovine.
Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju
Language: sl
Pages: 392
Authors: Milko Matičetov, Marija Kozar Mukič, Dušan Mukič, Monika Kropej Telban
Categories: Europe, Central
Type: BOOK - Published: 2017-06-08 - Publisher: Založba ZRC
V knjigi so zbrane porabske pravljice in povedke, ki jih je leta 1970 posnel Milko Matičetov na magnetofonske trakove. Gradivo je več desetletij neobjavljeno ležalo v arhivu Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU v Ljubljani. Šele s pomočjo porabskih strokovnjakov, ki narečne govore dobro poznajo in obvladajo, jih je bilo mogoče pripraviti za natis. Predstavljenih je 238 pripovednih enot, prepisanih v poenostavljeno narečno transkripcijo in prestavljenih v knjižno slovenščino. Vsa besedila so objavljena tudi v knjižnem jeziku, dve pripovedi pa sta kot primer prepisani v fonetični dialektološki transkripciji. Dodana je zgoščenka s tonskimi posnetki trinajstih pravljic in povedk v obeh različicah porabskega narečja (števanovskem in gornjeseniškem). V uvodnem delu so spremne študije, v katerih je predstavljen razvoj pripovedne kulture porabskih Slovencev, njihov jezik ter pripovedovalci, ki so Milku Matičetovemu pripovedovali pravljice in povedke. Opozorjeno je na razlike med posameznimi krajevnimi govori, na koncu pa je dodan še slovarček porabskega besedja in povezava na mednarodne pravljičnime tipe.
Valvasorji
Language: sl
Pages: 514
Authors: Boris Golec
Categories: Europe, Central
Type: BOOK - Published: 2015-11-02 - Publisher: Založba ZRC
Monografija o kranjski plemiški rodbini Valvasor v obdobju od 16. do prve polovice 19. stoletja le za spoznanje podrobneje obravnava življenje in delo polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja (1641–1693) kakor življenjske poti drugih rodbinskih članov. Prednostni namen obsežne raziskave je namreč osvetliti vzpone, padce, tegobe in uspehe posameznikov in plemiške družbe našega prostora. Družbe, ki jo družijo genealoške vezi, pripete na skupno rodovno deblo, katerega začetnik je bil severnoitalijanski priseljenec, anonimni služabnik Hieronim Valvasor. Njegov neobičajni vzpon med zemljiške gospode in plemiče je podobno presenetljiva zgodba, kot bo nenavaden raziskovalni duh Hieronimovega vnuka Janeza Vajkarda stoletje pozneje in po dveh stoletjih nagel upad biološke moči tedaj že razvejene rodbine. Valvasorji so danes eden od izumrlih plemiških rodov, ki je v svojem času na Kranjskem nekaj pomenil, čeprav ni spadal med starejše, tiste z najvišjim naslovom, najbogatejše in najvplivnejše. Njegove rodbinske veje so bile različno uspešne in ugledne, posamezniki pa so sestavljali pisano paleto od veljakov in drugače izstopajočih. Kljub vsej veljavi in pomenu nekaterih rodbinskih članov v javnem življenju Kranjske v 17. in prvi polovici 18. stoletja bi ta rodbina postala zgolj ena od izumrlih plemiških rodbin iz osrednje slovenske dežele, če se ne bi visoko nad vsemi Valvasorji dvigalo ime
Modra ptica
Language: sl
Pages:
Authors: Boris Golec
Categories: Periodicals (Slovenian)
Type: BOOK - Published: 1935 - Publisher:
Books about Modra ptica
Zgodovina slovenskega slovstva I-II
Language: sl
Pages: 664
Authors: Karel Štrekelj
Categories: Slovenian literature
Type: BOOK - Published: 2012-01-01 - Publisher: Založba ZRC
Karel Štrekelj (1859–1912) je v slovenski humanistiki znamenit zlasti kot narodopisec in jezikoslovec, manj pa je znan kot literarni zgodovinar. Na univerzi v Gradcu pa je imel Štrekelj v štirih semestrih ob prelomu stoletja (1899–1901) predavanja o slovenski literaturi Zgodovina slovenskega slovstva I–IV. To je monumentalno, toda doslej skoraj neopaženo delo slovenske literarne zgodovine. Ohranjeno je v štirih rokopisnih zvezkih, ki skupaj obsegajo čez 1.200 strani skrbno napisanega besedila. Gre za prva univerzitetna predavanja o slovenski literaturi v slovenskem jeziku. Zvezki rokopisa vsebujejo popoln pregled slovenske književnosti od Brižinskih spomenikov do Gregorčiča. Štrekljeva predavanja so mejnik v razvoju slovenistike tako glede univerzitetnega poučevanja kakor z gledišča temeljnih del slovenske literarne zgodovine. Pričujoča znanstvena izdaja (zvezka I–II, od srednjega veka do razsvetljenstva) prinaša to obširno, dotlej najboljšo literarno zgodovino iz rokopisa v javnost – v počastitev stoletnice smrti Karla Štreklja, slovenskega filološkega klasika.
Pisma Matija Čopa
Language: sl
Pages:
Authors: Matija Čop
Categories: Critics
Type: BOOK - Published: 1986 - Publisher:
Books about Pisma Matija Čopa
Arhivist
Language: sr
Pages:
Authors: Matija Čop
Categories: Critics
Type: BOOK - Published: 1955 - Publisher:
Books about Arhivist
Архивист
Language: sr
Pages:
Authors: Matija Čop
Categories: Archives
Type: BOOK - Published: 1956 - Publisher:
Books about Архивист
Prosvjeta
Language: hr
Pages:
Authors: Matija Čop
Categories: Archives
Type: BOOK - Published: 1900 - Publisher:
Books about Prosvjeta