Iirler Ve Halk Masallar


Siirler Ve Halk Masallari
Author: Ziya Gökalp
Publisher:
ISBN:
Size: 41.39 MB
Format: PDF, ePub
View: 5206
Get Books

Iirler Ve Halk Masallar

eBook File: Siirler-ve-halk-masallari.PDF Book by Ziya Gökalp, Iirler Ve Halk Masallar Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Iirler Ve Halk Masallar books,


Şiirler ve halk masalları
Language: tr
Pages: 432
Authors: Ziya Gökalp
Categories: Turkish poetry
Type: BOOK - Published: 1977 - Publisher:
Books about Şiirler ve halk masalları
Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Language: tr
Pages: 528
Authors: Erol Köroğlu
Categories: Literary Criticism
Type: BOOK - Published: 2004-01-01 - Publisher: İletişim Yayınları
Birinci Dünya Savaşı, ülkemizde yeterince araştırılmamış bir konudur. Bu savaş ile edebiyat ve propaganda arasındaki ilişki ise neredeyse bütünüyle ihmal edilmiştir. Erol Köroğlu’nun kitabı işte bu boşluğu dolduruyor. Propaganda alanındaki başarının ülkelerin gelişmişliğine göre değiştiğine işaret eden yazar, Osmanlı Devleti’nin bu yöndeki çabalarını ve başarısızlığını derinlemesine araştırıyor. Yazara göre, ulus-devlet oluşumu açısından bütün dost ve düşmanlarının gerisinde kalan, propaganda için gerekli maddî altyapıdan yoksun olan Osmanlı İmparatorluğu, edebiyat ve kültürünü seferber etmekte çok zorlanmıştı. Osmanlı aydınları, cepheye ve cephe gerisine yönelik bir propaganda alanını oluşturmayı bir türlü başaramamış, en sonunda, savaşın yol açtığı olanaklardan da yararlanarak asıl eksiğe, ulusal kültürün ve kimliğin inşasına yönelmişti. Birinci Dünya Savaşı deneyiminin 1914-1918 arası edebiyattaki sorunlu temsiline odaklanan çalışma disiplinlerarası bir yaklaşım sergiliyor; dönemin savaşla ilgili edebî ürünlerini, üretildikleri tarihsel bağlamla etkileşimleri doğrultusunda konumlandırarak yorumluyor. Millî kimlik inşası, savaş propagandası ve Türk edebiyatı konusunda kapsamlı tahliller sunan kitap, kendi alanında birinci sınıf bir tarihçilik örneği.
Erzurum halk masalları üzerinde araştırmalar
Language: tr
Pages: 451
Authors: Bilge Seyidoğlu
Categories: Atasözleri, Türk
Type: BOOK - Published: 1975 - Publisher:
Books about Erzurum halk masalları üzerinde araştırmalar
Mehmet Faruk Gürtunca’nın (1902-1984) şiir kitapları üzerine bir inceleme
Language: tr
Pages: 144
Authors: İBRAHİM ARSLAN
Categories: Poetry
Type: BOOK - Published: 2019-08-08 - Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
Zengin bir geçmişi olan Türk edebiyatı tarihin her evresinde sayısız denebilecek şair ve yazar yetişmiştir. İşte o isimlerden biri, yirminci yüzyıl Yeni Türk edebiyatı tarihi içinde değerlendirebileceğimiz, 1904-1982 yılları arasında yaşamış olan İstanbullu şâir-yazar eğitimci, gazeteci ve siyasetçi Mehmet Faruk Gürtunca’dır. O, Şinasi, Namık Kemal ve Mizancı Muratlar ile başlayan, Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Mehmet Âkif gibi ahlâkî faydacı ve sosyal mistik edebiyatın Cumhuriyet yıllarındaki etkili ve tanınmış şahsiyetlerinden biridir. Yaşadığı dönemde sevilen çocuk şiirleri, çıkardığı dergiler ve yazdığı tiyatro oyunlarıyla bir eğitimci şair ve yazar olarak çaba sarfeden Mehmet Faruk Gürtunca hakkında şimdiye kadar doyurucu bir çalışma yapılmamıştır. Onlarca eser veren, özellikle çocuk edebiyatı ve millî tarih temalı edebî eserleriyle dikkati çeken Mehmet Faruk Gürtunca’nın öncelikle şiir kitaplarını incelemenin eser ve fikirlerini değerlendirmenin Türk dili ve edebiyatı eğitimi açısından yararlı olacağını düşündük. Bu çalışmada Faruk Gürtunca’nın basılı on iki şiir kitabı incelenmiştir. Bunun yanında şairin kitaplarının arkasında basıldığı veya basılacağı söylenen bazı şiir kitaplarının mevcudiyetine yönelik araştırma ve taramalarda bir bulguya rastlamadık. Manzûm tiyatro türünde çıkardığı piyesleriyle, gazete ve dergilerdeki yazıları ve diğer eserleri araştırmaya konu olmamış, bir başka çalışmaya bırakılmıştır. Çalışmam giriş ile üç ana bölümden oluşmaktadır. Uzun ve zorlu bir süre zarfında sonuçlandırdığım
Türk kültürü
Language: tr
Pages:
Authors: İBRAHİM ARSLAN
Categories: Turkey
Type: BOOK - Published: 1978 - Publisher:
Books about Türk kültürü
Halk hikâyeleri ve halk hikâyeciliği
Language: tr
Pages: 273
Authors: Pertev Nailî Boratav
Categories: Epic literature, Turkish
Type: BOOK - Published: 1988 - Publisher:
Books about Halk hikâyeleri ve halk hikâyeciliği
Metinlerarasılık Yöntemleri Ömer Seyfettin’in Hikâyeleri
Language: tr
Pages: 224
Authors: Serkan Özdemir
Categories: Epic literature, Turkish
Type: BOOK - Published: 2017-05-03 - Publisher: DBY Yayınları
Bu kitap yazınsallığın önemli bir niteliği haline gelen metinlerarasılık olgusunu ve yöntemlerini ele alarak, kuramsal tanımlarla birlikte uygulamalara yer verir. Ömer Seyfettin’in metinlerarası dünyasını oluşturan okuma ve yazma edimleri arasındaki ilişkinin eserlerindeki yansımaları üzerinde durur. Hikâyelerdeki gönderme, alıntı, not, anıştırma gibi yöntemlerin kullanım biçimlerini ve bunlarla ilgili alt metinleri açığa çıkarır. Yazarın dönüştürme, taklit, yeniden yazım çerçevesinde başka metinlerle kurduğu metinlerarası ilişkileri karşılaştırmalı bir okumayla açıklar. Eser, Ömer Seyfettin’in kaynaklarını ve hikâyelerin anlamlarını kazandıkları metinlerarası ağı göstermesi bakımından farklı bir okuma deneyimi sunar.
Türk folkloru
Language: tr
Pages:
Authors: Serkan Özdemir
Categories: Folklore
Type: BOOK - Published: 1984 - Publisher:
Books about Türk folkloru
Diyarbakırım
Language: tr
Pages:
Authors: Şevket Beysanoğlu
Categories: Diyarbakır (Turkey)
Type: BOOK - Published: 1986 - Publisher:
Books about Diyarbakırım
Ağıtlar
Language: tr
Pages: 291
Authors: Muhan Bali
Categories: Dirges
Type: BOOK - Published: 1997 - Publisher:
Books about Ağıtlar