Sultan Ii Abd Lhamid Ve Zaman


Sultan Ii Abdulhamid Ve Zamani
Author: Semih Mümtaz
Publisher:
ISBN:
Size: 32.51 MB
Format: PDF, Docs
View: 328
Get Books

Sultan Ii Abd Lhamid Ve Zaman

eBook File: Sultan-ii-abdulhamid-ve-zamani.PDF Book by Semih Mümtaz, Sultan Ii Abd Lhamid Ve Zaman Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Sultan Ii Abd Lhamid Ve Zaman books,


Sultan II. Abdülhamid ve zamanı
Language: tr
Pages: 376
Authors: Semih Mümtaz
Categories: Turkey
Type: BOOK - Published: 2008 - Publisher:
Books about Sultan II. Abdülhamid ve zamanı
Sultan II. Abdülhamid Han
Language: tr
Pages: 161
Authors: İbrahim Sarı
Categories: History
Type: BOOK - Published: 2016-03-15 - Publisher: kitapoku
Toplumun en büyük haksızlığa uğramış tarihî şahsiyetlerinden biri, II. Abdülhamid’dir. Kendisinden önceki devirlerin ağır yükünü omuzlarında taşıyan, en güvenebileceği adamların ihanetine uğrayan ve dağılmak üzere olan içi dışı düşman dolu bir imparatorluğu 33 yıl sırf zekâ ve hamiyeti ile ayakta tutan bu büyük padişahı katil, kanlı, müstebit, kızıl sultan, cahil ve korkak olarak tanıtılmış, daima aleyhinde işleyen bu propagandanın tesiriyle de böyle tanınmış talihsiz bir insandır. Daha ilkokul sıralarında belirli bir propagandanın tesirinde kalmaya başlayarak, yaşları ilerledikçe aynı telkinler ile büyütülen nesillerin, o propagandanın yalanlarını bir gerçek gibi benimsemelerinden tabiî ne olabilir? Öğren yavrum ki On Temmuz bayramların en büyüğü, Esir millet böyle bir gün zincirini kırdı, söktü. Ondan evvel geçen günler, bilsen ne siyahtı. Milletin her iyiliğini düşünecek padişahtı; Halbuki o zaman sultan,insan değil, canavardı, Canlar yakar,kan dökerdi, millet ondan pek bîzârdı! gibi saçmalar, kim bilir hangi kırılası kalemlerle yazılarak okuma kitaplarına geçiyor, körpe beyinlere Sultan Hamîd düşmanlığı aşılıyordu. Bu düşmanlığı aşılayanlar ilkönce İttihatçılar, yâni hürriyet kahramanları (!) yâni Sultan Abdülhamid’in 33 yıl ayakta tuttuğu imparatorluğu 10 yılda dağıttıktan sonra memleketten kaçan kişilerdi. İttihatçılardan sonra da Ermeniler, Rumlar, Yahudilerdi. Yâni, yabancıları işe karıştırarak Türkiye’yi batırmak için Osmanlı Bankası’nı basan, Anadolu’da kargaşalık çıkaran ve Avrupa’nın gık demesine meydan vermeden Sultan
II. Abdülhamid
Language: tr
Pages: 375
Authors: Yılmaz Öztuna
Categories: Biography & Autobiography
Type: BOOK - Published: - Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
"Bugün Türkiye'deki tamâma yakın belli başlı devlet kurumları, kuruluşları, mahalli ve özel teşebbüsler, yüksek ve orta okullar, Sultan Abdülhamîd devrinde veya ondan az önceki ve az sonraki yıllarda kurulmuştur. Tamâma yakınında Fransa örneğinin izlendiğini söyleyebilirim. Millet Meclisi, Senato, Anayasa Mahkemesi (Şûrâ-yı Devlet Tanzîmât Dâiresi), siyâsî partiler, siyasal bilgiler ve hukuk fakülteleri, sivil ve artık Fransızca değil Türkçe eğitim yapan tıbbiye, İstanbul dışındaki imparatorluk şehirlerinde yüksek okullar, II. Abdülhamîd devrince (1876 - 1909) gerçeleşti. Cumhûriyeti, istinâsız, Sultan Hamîd devrinde eğitim gören kuşaklar kurdu. Cumhûriyetin gerçek kurucusu Atatürk, Selânik'te modern ilkokulda, askerî ortaokulda, Manastır'da askerî lisede, İstanbul'da Harb Okulu'nda ve Harb Akademisi'nde okudu. Geniş kültür sâhibi, mükemmel bir asker oldu. Almanya, Avusturya-Macaristan, Fransa,İngiltere, Birleşik Amerika'da daha yüksek kalitede subay yetiştirilmiyordu. Türk subayı, en iyi derecede Türkçe öğrendi. Büyük Nutuk'ta kullanılan inanılması zor zenginlikte bir Türkçe. Yabancı dil öğrendi. Prusya kurmayları le strateji tartışması yapabilen bir kurmay subay olarak yetişti."
Geçmiş zamanlar
Language: tr
Pages: 767
Authors: Salih Münir Çorlu
Categories: Diplomats
Type: BOOK - Published: 2013 - Publisher:
Books about Geçmiş zamanlar
Sultan II. Abdülhamid’in Torunu Satıa Hanım Sultan’ın Hatıralarında
Language: tr
Pages: 192
Authors: Sâtıa Hanım Sultan, Yunus Emre Kaleli
Categories: Psychology
Type: BOOK - Published: 2019-10-02 - Publisher: DBY Yayınları
Sâtıa Hanım Sultan’ın Hatıralarında Eski İstanbul ve Sosyal Hayat ile kadim İstanbul’u hasretle yâd ederken, tarihe mâl olmuş birçok olayı ve şahsiyeti de daha yakından tanımış olacağız. Bu münasebetle Türklerin büyük kemankeşi Tozkoparan’dan, Osmanlı devrinin büyük güreşçileri Yörük Ali ve Aliço’ya; bugün dahi bütün ihtişamıyla ayakta duran boğazın incisi Çırağan Sarayı’ndan Vahidettin Köşkü’ne; Çanakkale muharebelerinin unutulmuş kahramanlarından Torpido Zabiti Ali Haydar (Öztalay) Bey’den Şaire Leylâ Hanım’a; bundan mâadâ Osmanlı devri İstanbul’unun tarihî güzellikleri, Türk-İslâm medeniyetinin, Türk sanatının ve Türk mimarisinin en güzîde eserleri, Osmanlı hanedan gelenekleri, Osmanlı padişahlarının sanatkâr yönleri, Türk cemiyet hayatının en güzel an’aneleri, asırlardır süregelen esnaf teşkilatının ve esnaflığın incelikleri, helva merasimleri; saray erkânı ve İstanbul halkının büyük bir sevinçle karşıladığı Ramazan-ı Şerif’in, iftar, sahur ve teravihleriyle nasıl ihyâ edildiği sade ve akıcı bir üslûpla tasvir edilmiştir. Sâtıa Hanım Sultan, dedesi ve payitaht İstanbul’un son büyük hakanı Sultan Abdülhamid hakkında birçok makale kaleme almış, bu makalelerinde Sultan’ın yetiştiği saray ortamı, çocukluğu ve sanatkâr yönü ele alınmış, son olarak Sultan Abdülhamid’in vefatıyla ilgili daha önce hiç bilinmeyen detaylara yer verilmiş, Sultan’ın na’şının yıkanmasından ebedî istirahatgâhına tevdiine kadar geçen zamanı ve yaşananları şairâne bir üslûpla ele almıştır.
Nişancı M. Paşa tarihi ve Osmalnı tarihi zeyli
Language: tr
Pages: 326
Authors: Mehmed Paşa (Nişancı)
Categories: Caliphs
Type: BOOK - Published: 1983 - Publisher:
Books about Nişancı M. Paşa tarihi ve Osmalnı tarihi zeyli
Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri
Language: tr
Pages: 232
Authors: Mehmed Paşa (Nişancı)
Categories: Sultans
Type: BOOK - Published: 1994 - Publisher:
Books about Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri
Şark meselesi ışığı altında Sultan II. Abdülhamid'in doğu Anadolu politikası
Language: tr
Pages: 191
Authors: Bayram Kodaman
Categories: Armenian question
Type: BOOK - Published: 1983 - Publisher:
Books about Şark meselesi ışığı altında Sultan II. Abdülhamid'in doğu Anadolu politikası
Sultan II. Abdülhamid
Language: tr
Pages:
Authors: Mehmet Işık
Categories: History
Type: BOOK - Published: - Publisher: YEDİVEREN YAYINLARI
Sultan II. Abdülhamid 11 Şubat 1918 günü cenaze arabasının üzerinde Sultan II. Mahmut türbesine doğru götürülürken, bir millet ağlıyordu ardından. İslam âleminin son şanlı sultanı, son adil halifesi toprağa gömülürken göklerle birlikte ağlayan vicdanlar sızlıyordu. Açtığı eğitim kurumları, yaptırdığı hastaneler, uzakları yakın yapan kara ve demir yolları, onun bu dünyadaki mührü oldular. Osmanlı Devleti’nin şanlı tarihinin son döneminde, adil ve büyük bir hükümdar yaşamış ve halkı için gece gündüz çalışmıştır. İçeride ve dışarıda türlü türlü düşmanlara karşı ülkesini ve milletini muhafaza etmeye gayret göstermiş, 76 yıllık ömrünün 33 yılını Âlem-i İslam’a hizmet ederek tamamlamıştır. Sultan II. Abdülhamid Han’ı, iyi anlamak, devrini okuyabilmek, tarihe tanıklık etmek ve en önemlisi tarafgirlikten uzak, sadece gerçekleri öğrenmek istiyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız!
Doğruları ve yanlışlarıyla Sultan II. Abdülhamid
Language: tr
Pages: 175
Authors: Cezmi Eraslan
Categories: Turkey
Type: BOOK - Published: 1996 - Publisher:
Books about Doğruları ve yanlışlarıyla Sultan II. Abdülhamid