Te Kilat Mahsusa Dan Cumhuriyete


Teskilat I Mahsusadan Cumhuriyete
Author: Mustafa Balcıoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 47.35 MB
Format: PDF, ePub
View: 4406
Get Books

Te Kilat Mahsusa Dan Cumhuriyete

eBook File: Teskilat-i-mahsusadan-cumhuriyete.PDF Book by Mustafa Balcıoğlu, Te Kilat Mahsusa Dan Cumhuriyete Books available in PDF, EPUB, Mobi Format. Download Te Kilat Mahsusa Dan Cumhuriyete books, Teşkilat-ı Mahsusa (Turkey); Turkey; history; Revolution, 1918-1923; intelligence service.


Teşkilat-ı Mahsusa'dan Cumhuriyete
Language: tr
Pages: 321
Authors: Mustafa Balcıoğlu
Categories: Gizli servisler
Type: BOOK - Published: 2001 - Publisher:
Teşkilat-ı Mahsusa (Turkey); Turkey; history; Revolution, 1918-1923; intelligence service.
Islam in Modern Turkey
Language: en
Pages: 440
Authors: Sukran Vahide
Categories: Religion
Type: BOOK - Published: 2012-02-16 - Publisher: SUNY Press
A biography of the prominent Turkish theologian and thinker.
Osmanische Herrschaft und Modernisierung im Irak
Language: de
Pages: 748
Authors: Sukran Vahide
Categories: Religion
Type: BOOK - Published: 2012 - Publisher: University of Bamberg Press
Books about Osmanische Herrschaft und Modernisierung im Irak
International Journal of Turkish Studies
Language: en
Pages:
Authors: Sukran Vahide
Categories: Turkey
Type: BOOK - Published: 1992 - Publisher:
Books about International Journal of Turkish Studies
The Ottoman-Russian Struggle for Eastern Anatolia and the Caucasus, 1908-1918
Language: en
Pages: 640
Authors: Michael A. Reynolds
Categories: Caucasus
Type: BOOK - Published: 2003 - Publisher:
Books about The Ottoman-Russian Struggle for Eastern Anatolia and the Caucasus, 1908-1918
Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dönemi: Meh-Züb
Language: tr
Pages:
Authors: Abdullah Özkan
Categories: Atatürk, Mustafa Kemal, 1881-1938
Type: BOOK - Published: 2005 - Publisher:
Books about Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dönemi: Meh-Züb
Teşkilat-ı Mahsusa'dan günümüze gizli servisler
Language: tr
Pages: 467
Authors: Emin Demirel
Categories: Espionage
Type: BOOK - Published: 2002 - Publisher:
Intelligence service; Turkey; history.
Teşkilât-ı Mahsusa'dan MİT'e
Language: tr
Pages: 112
Authors: Ergun Hiçyılmaz
Categories: Espionage
Type: BOOK - Published: 1990 - Publisher:
Books about Teşkilât-ı Mahsusa'dan MİT'e
Teşkilat-ı Mahsusa'nın Kafkasya Misyonu ve Operasyonları
Language: tr
Pages: 616
Authors: Mehmet Bilgin
Categories: History
Type: BOOK - Published: 2017-02-06 - Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
Siyasî, iktisadî ve bilhassa askerî bakımdan bir hayli zayıflamış olan Osmanlı Devleti, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha önce eşi benzeri görülmemiş felaketlerle karşı karşıya kaldı. Yüzlerce yıllık vatan topraklarının işgali bir yana, insan kaynakları bakımından da tarifi zor kayıplar yaşadı. Mehmet Bilgin, yaşanan bu zor günlerin genel bir muhasebesini yaptıktan sonra, Osmanlı Devleti’nin her bakımdan yeniden teşkilâtlanması için büyük çaba sarf eden İttihat ve Terakkî’nin eldeki kıt imkânlarla bilhassa askerî sahada neler yaptığına odaklanıyor. Bugün bile hakkında en fazla tartışılan konulardan biri olan Teşkilât-ı Mahsusa işte böyle netameli bir dönemde ortaya çıkmış ve 20. yüzyıl Türk tarihine damgasını vurmuş yapılardan biri olmuştur. I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde yaşananların üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen, ülkemizde olayın objektif olarak değerlendirilemediğini söyleyebiliriz. Bunun en önemli sebeplerinden biri, çöken imparatorluğun ardından devam eden tartışmalar ve bu tartışmaların oluşturduğu algılardır. Fakat Mehmet Bilgin, diğer tarihçilerden farklı olarak derin coğrafya bilgisi ile belgelere geçmiş olayları karşılıklı bir okumaya tabi tutarak Teşkilât-ı Mahsusa’nın Kafkasya Misyonu’nu ve burada yürüttükleri operasyonları inceliyor. Kitap her ne kadar Teşkilât-ı Mahsusa birliklerinin Kafkasya Cephesi’ndeki sınırlı mücadelelerine odaklansa da, dönemin genel bir değerlendirmesini sunması bakımından da oldukça büyük önem taşıyor. Bilhassa “İttihat ve Terakkî bünyesinde kararlar nasıl alınıyordu? Teşkilât-ı Mahsusa nasıl ve
Mete Tunçay'a armağan
Language: tr
Pages: 760
Authors: Mehmet Ö Alkan, Tanıl Bora
Categories: Komünizm
Type: BOOK - Published: 2007 - Publisher:
İÇİNDEKİLER Sunuş MEHMET Ö. ALKAN - TANIL BORA - MURAT KORALTÜRK 9 Mete Tuncay Özgeçmişi 11 Mete Tuncay Kaynakçası KEREM COŞKUNER 13 Mete Tuncay'la Söyleşi "Yapmam gereken işler var ... Bunun huzursuzluğunu duyuyorum" MEHMET Ö. ALKAN-TANIL BORA- MURAT KORALTÜRK 31 BİRİNCİ BÖLÜM Mete Tuncay Hakkında Sorgulayan Bir Aydın: Mete Tuncay İLHAN TEKELİ 75 Mete Hoca'ya, Merhaba ÜMİT HASSAN 79 "Büyük Adam" MURAT BELGE .83 İKİNCİ BÖLÜM Siyasal Düşünceler Tarihi ve Siyasetbilimi Teorisi Doğru Değerlendirme Yapmanın Olanaklılığı Üzerine İOANNA KUÇURADI 89 Toplumsal-Siyasal Çatışmanın Erdemi: Machiavelli ile Montesquieu'den Alınacak Dersler MEHMET ALİ AĞAOĞULLARI 99 Kemalizm ve 21. Yüzyıl Türkiye Demokrasisi LEVENT KÖKER 115 "Ne Yargılamamak Elimizdedir, Ne Yargılanmamak": Mete Tuncay ve Siyasal Düşünce AYKUT ÇELEBİ 733 Müsavat mı. Eşitsizlik mi? İSMAİL KARA 763 Yasak Kelimeler XX. yüzyılın başındaki Osmanlı sansürüyle ilgili bir belge üzerine FRANÇOİS GEORGEON 797 Osmanlı Aydınının Rousseau Algılaması ATILA DOĞAN - HÜSEYİN SADOĞLU 203 Ahlaki Çoğulculuk ve Siyaset MURAT BOROVALI 221 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Türkiye'de Solun ve Sol Düşüncenin Tarihi Üzerine Emek Tarihi Literatüründe Sınıf Bilinci Sorunu METE ÇETİK 253 Osmanlı İmparatorluğunda Solun Tarihine Bir Katkı: Meşrûtiyet ve Hukûk-ı Avam Taraf darı Ermeni Fırkası (1908) YAVUZ SELİM KARAKIŞLA 277 Zonguldak Havzasında İş Mükellefiyeti ve Mükellef İşçilerinin Mücadeleleri: 1940-1947 NURŞEN GÜRBOĞA